ANNA BIEŻUŃSKA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii transportu oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Posiada certyfikaty uprawniające do diagnozy Skalami Inteligencji Stanford-Binet 5, IDS, IDS-2 i Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – 3. Od ponad 10 lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Pracuje z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia – zajmuje się diagnozą trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, prowadzi również konsultacje dla rodziców. W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się diagnozowaniem szeroko pojętego potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i ogólnego wpierania rozwoju oraz konsultacje dla rodziców.