CENNIK

DZIECI

DOROŚLI

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja pedagogiczna

Konsultacja dietetyczna

Konsultacja SI

Konsultacja Terapia ręki

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Terapia pedagogiczna

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia ręki

Diagnoza Integracji Sensorycznej 

Wydanie opinii psychologicznej/logopedycznej

 (po minimum trzech konsultacjach)

Wydanie zaświadczenia

Diagnoza dysleksji, dysortografiii dysgrafii + opinia

Diagnoza dojrzałościi gotowości szkolnej + opinia

Diagnoza intelektu/diagnoza dziecka szczególnie

 zdolnego + opinia

Dietoterapia

Plan żywienia

Obserwacja dziecka 3-4 lat (SI)

 

160-170 zł/50 min

140 zł/50 min

140 zł/50 min

140 zł/50 min

140-150zł/50 min

140 zł/50 min

150 zł/50 min

130 zł/50 min

140 zł/50 min

130-140 zł/50 min

130 zł/50 min

420 zł/3 spotkania

 200 zł

 

50zł

990zł/5-6 h

 990 zł/5-6h

 610 zł/ 3-4h

 

140 zł/50 min

280 zł

70 zł/30min

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja dietetyczna

Konsultacja logopedyczna

Psychoterapia

Terapia logopedyczna

Dietoterapia

Plan żywienia

Badanie neurologiczne

Konsultacja wychowawcza

Warsztaty dla rodziców w trakcie rozwodu

 
 
 

180 zł/50 min

140 zł/50 min

140 zł/50 min

160 zł/50 min

140 zł/50 min

140 zł/50 min

280 zł

250 zł/90 min

170 zł/50 min

170 zł/50 min