Dominika Jaskólska

Dominika Jaskólska logopeda neurologopeda pedagog specjalny

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia podyplomowe z logopedii ogólnej na tejże uczelni, studia podyplomowe z edukacji elementarnej, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, studia podyplomowe z neurologopedii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Studentka Szkoły Doktorskiej na kierunku ,,Językoznawstwo”, gdzie prowadzi badania dotyczące wspierania rozwoju kompetencji komunikacyjnych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego u dzieci wielojęzycznych. 

Pracuje głównie z dziećmi bilingwalnymi, z ORM, dyslalią, mutyzmem, ale także z dziećmi w spektrum autyzmu. W pracy kieruje się indywidualnym holistycznym podejściem do każdego dziecka i jego rodzicówa