Konsultacje

Konsultacje dziecka

Co to jest konsultacja z psychologiem dziecięcym?

Przed podjęciem terapii lub diagnozy rodzic wraz z dzieckiem zapraszani są na pierwsze spotkanie konsultacyjne.

Konsultacje skierowane są dla rodziców pragnących zasięgnąć porady specjalisty w związku niepokojącymi zachowaniami dziecka. Spotkanie konsultacyjne ma na celu wykluczenie lub potwierdzenie konieczności dalszej diagnozy lub terapii. Podczas spotkania z rodzicem oraz po wstępnej obserwacji i rozmowie z dzieckiem psycholog dziecięcy jest w stanie określić, czy niepokojące dla rodzica sygnały są podstawą po podjęcia pracy z dzieckiem oraz w jakim kierunku powinna przebiegać ewentualna pomoc.

Konsultacja z psychologiem dziecięcym stanowi wstęp do pracy terapeutycznej z dzieckiem o szczególnych potrzebach rozwojowych. Ta forma pomocy kierowana jest zarówno do dzieci zdolnych, w celu rozwinięcia ich potencjału, jak i do dzieci z trudnościami w nauce, kontaktach z rówieśnikami, problemach emocjonalnych lub przejawiającymi trudności w zachowaniu. Poprzez dobranie odpowiednich form pracy i zabawy adekwatnych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka psycholog dziecięcy jest w stanie wesprzeć rozwój małego pacjenta lub uporać się z niepokojącymi trudnościami.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem dziecięcym?

Spotkania odbywają się w gabinecie terapeutycznym w obecności rodzica, w bezpiecznej i komfortowej dla dziecka przestrzeni. Na początku do gabinetu zapraszany jest rodzic bez dziecka. Dzięki temu rodzic ma okazję swobodnie porozmawiać z psychologiem dziecięcym o trudnościach dziecka bez jego obecności. Następnie psycholog dziecięcy zaprasza do gabinetu dziecko, aby poprzez swobodną zabawę móc obserwować zgłaszane przez rodzica trudności. Część dzieci ma problem z separacją, zwłaszcza w nowym dla siebie miejscu. Dlatego też, podczas konsultacji, rodzic zawsze ma prawo być obecnym w gabinecie wraz z dzieckiem.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań konsultacyjnych organizowanych cyklicznie w naszej poradni.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer