Terapia Trudności Szkolnych Instrumental Enrichment®

Metoda Instrumental Enrichment (IE) ®

Co to jest Instrumental Enrichment?

Instrumental Enrichment® to metoda terapii funkcji poznawczych zapoczątkowanej przez psychologa profesora Reuvena Feuersteina. Metoda ta nazywana jest również “uczeniem się przez doświadczenie w mediacji”. Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment jest to, że wszyscy ludzie, zarówno dzieci jak i dorośli mają zdolność do usprawniania swoich procesów uczenia się. Bez względu na pojawiające się trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu czy rozwoju dzięki Metodzie Instrumental Enrichment  jesteśmy w stanie znacznie usprawnić funkcjonowanie kluczowych procesów poznawczych.

Dla kogo jest Metoda Instrumental Enrichment?

Terapia Instrumental Enrichment  jest ofertą dla dzieci od 7 roku życia oraz dla dorosłych. Z terapii mogą korzystać osoby z trudnościami takimi jak:

Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Z terapii mogą korzystać również dzieci zdolne w celu wzbogacania poznawczego oraz dorośli, którzy chcą usprawnić zdolności refleksji i uelastycznić myślenie.

Czym jest Terapia Instrumental Enrichment?

Instrumental Enrichment to terapia stymulująca procesy poznawcze. Reguły myślenia, które ćwiczymy w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te spotykane w życiu codziennym. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany. W trakcie zajęć uczymy się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na rozwój całościowo. Dzięki temu uczestnik nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, rozszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Dziecko wie, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy, jak się uczyć, obniża poziom lęku przed popełnieniem błędu.

Jak wygląda terapia Instrumental Enrichment?

Instrumental Enrichment opiera się na zasadzie mediowania. Czego dzieci mogą spodziewać się po terapii? Całego mnóstwa dociekliwych pytań i tyle czasu, ile potrzeba oraz terapeuty, który nie mówi dziecku, co ma zrobić, tylko cały czas zadaje pytania. Jeśli ma zadanie do wykonania, nie nakazujemy przeczytania polecenia. Mówimy: „Od czego, jak myślisz, powinieneś zacząć? A dlaczego od tego? Skąd wiesz?” Wciąż pytamy i nawet jeśli dziecko udziela dobrych odpowiedzi, pytamy o uzasadnienie.
Na zajęciach cieszymy się z każdego błędu… Bo to na błędach najwięcej potrafimy się nauczyć i tym samym budujemy nową perspektywę radości z odkrywania nowych znaczeń i  kompetencji.
Metoda pozwala pokazać dziecku, że myślenie jest fajne, że dobrze jest rozwiązywać problemy, że nauka to fantastyczna przygoda.

Terapia metodą Instrumental Enrichment może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów. Zajęcia odbywają się indywidualnie raz w tygodniu.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer