Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jest metodą terapii krótkoterminowej i ma swoje źródła w terapii rodzinnej. TSR umożliwia Klientowi wprowadzanie zmian w swoim życiu w możliwie jak najkrótszym czasie.  Jest to forma rozmowy z Klientem, który przywiązuje uwagę uwagę do słów i języka, stosowanych przez Klienta, zakładając, iż jest on ekspertem od własnego życia. Rolą terapeuty jest pomóc znaleźć Klientowi optymalne dla niego rozwiązania. Nie ma znaczenia, z jakim nazwanym lub nie, tematem zgłasza się osoba. Ważne jest to, jakich dróg może wraz z terapeutą poszukać, by znaleźć rozwiązania.

Jak wygląda terapia?
Praca w ramach tego podejścia jest terapią krótkoterminową – co to oznacza? Steve de Shazer mawiał: „tak długo, jak potrzeba, i ani jednej sesji więcej”. W podejściu tym słowo krótkoterminowa nie oznacza krótkotrwała ani ograniczona w czasie. Między sesjami często zakłada się nieco dłuższe przerwy, by klient miał czas na praktykowanie swoich zmian. Zatem kilka spotkań może być rozłożonych na 2-3 miesiące. O częstotliwości oraz długości trwania procesu terapeutycznego decyduje Klient, w myśl zasady, że to on jest ekspertem od swojej sprawy.

Dla kogo i w jakich przypadkach Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?
W Centrum Indygo w podejściu TSR pracujemy z:

 • młodzieżą,
 • rodzicami
 • dorosłymi,
 • osobami, które szukają rozwiązań i swoich dróg do szczęścia bez względu na to, z jaką trudnością zmagają się w swoim życiu.

TSR nikogo nie wyklucza, nie jest podejściem dla wybranych – jest dla każdego.

W jakich przypadkach Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach może być szczególnie pomocna?
TSR może być wart uwagi w szczególności dla osób, które:

 • mają problemy ze swoim zdrowiem psychicznym (stany depresyjne, nerwice itp.);
 • mają trudności w utrzymaniu poprawnych relacji w małżeństwie czy związku partnerskim;
 • mają trudności w wychowawcze;
 • przeżywają silny stres spowodowany np. utratą bliskiej osoby, utratą pracy, kryzysem w związku, wypadkiem czy długotrwałą chorobą;
 • są uzależnione lub współuzależnione (alkohol, narkotyki, hazard);
 • doświadczają bulimii czy anoreksji;
 • doświadczają przemocy domowej
 • stosują przemoc domową
 • stosują samookaleczenia
 • mają myśli samobójcze
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • przeżywają różnego rodzaju kryzysy w swoim życiu.

 

Zobacz również: 

Psychoterapia

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dzieci

Oferta dla rodziców rozwodzących się

Nasz zespół