Emilia Kasprzak

Psycholog, trenerka umiejętności społecznych. Absolwentka 5-letnich studiów psychologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia rodziny. Doświadczenie zdobywała m.in. biorąc czynny udział w projektach badawczych, w których przeprowadzała badania psychologiczne, a także pełniła rolę trenera poznawczego. Wiedzę i kompetencje zgłębiała również odbywając praktyki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Ukończyła szkolenia z zakresu Treningu umiejętności społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm), poradnictwa psychologicznego (Projekt POTENCJAŁ PLUS, Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota). Aby móc jak najskuteczniej udzielać wsparcia osobom w kryzysie, uczestniczyła w szkoleniach dotyczących wsparcia uchodźców, pracy z dziećmi po traumatycznych wydarzeniach, pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej w języku polskim (Stowarzyszenie Natanaelum), a także anglojęzycznych (Trauma Recovery Teaching; Health Support Team).

W trakcie studiów zaangażowana była w liczne wolontariaty skupiające się na wsparciu psychologicznym osób dotkniętych wojną, a także współorganizowała zajęcia ogólnorozwojowe, edukacyjno-rozwojowe oraz socjoterapeutyczne w świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, a także pracuje jako psycholog oraz nauczyciel wspomagający w przedszkolu terapeutycznym. Prowadzi terapię dzieci m.in. z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także realizuje się jako trenerka TUS. Natomiast swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi i rodzinami. Jednocześnie nastawiona jest na wszechstronny rozwój, dlatego podejmuje różnorodne praktyki z zakresu pomocy innym ludziom. W przyszłości planuje podjąć naukę w szkole psychoterapeutycznej, aby rozwijać własne kompetencje i móc spełniać się w wymarzonym zawodzie.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem Treningu umiejętności społecznych dzieci w wieku od 7-9 lat.