Kamila Czajkowska

Kamila Czajkowska psycholog psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. 

Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.  Jest on rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby
Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień
oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie i Poradni
Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale
leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim,
jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym ma doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym
obszarze zdobywała, współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant
Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma
doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od
substancji psychoaktywnych, oraz behawioralnych, członkami rodzin osób
uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje
psychologiczne dla osób dorosłych, które niepokoi nadużywanie substancji
psychoaktywnych bądź zachowania nałogowe i osób uzależnionych pragnących podjąć terapię na etapie pogłębionym. Poza tym również dla członków rodzin osób
uzależnionych oraz wszystkich pragnących podjąć psychoterapię w wyniku
problemów osobistych lub pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

Specjalizuje się w pomocy osobom, które (doświadczają):

 • trudności w radzeniu sobie z emocjami,
 • zaburzeń depresyjnych,
 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • niskiego poczucia własnej wartości i braku akceptacji siebie,
 • poczucia braku sensu życia,
 • chcą przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach: np. zawodowej, osobistej,w relacjach z innymi, swoim mocnym stronom, a także tym które chcą zmienić
 • przemocy, 
 • trudności w stawianiu granic
 • które chcą poznać siebie
 • które chcą się przyjrzeć swojej relacji z substancjami  psychoaktywnymi 
 • które mają wątpliwość czy są uzależnione 
 • które chcą poukładać swoją przeszłość
 • Żałoby,
 • Współuzależnienia
 • DDA

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią
indywidualną w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym oraz psychoterapią
uzależnień i współuzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u
certyfikowanych superwizorów.