Kamila Czajkowska

Kamila Czajkowska psycholog psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Społecznej
Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy
Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający
samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Ukończyła 4-letnie szkolenie
psychoterapeutyczne w podejściu integracyjnym prowadzone przez Ośrodek Pomocy i
Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którego osią jest psychoterapia
humanistyczna.  Jest on rekomendowany przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne (PTP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby
Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień
oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie i Poradni
Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale
leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim,
jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym ma doświadczenie w
poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym
obszarze zdobywała, współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant
Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma
doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od
substancji psychoaktywnych, oraz behawioralnych, członkami rodzin osób
uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje
psychologiczne dla osób dorosłych, które niepokoi nadużywanie substancji
psychoaktywnych bądź zachowania nałogowe i osób uzależnionych pragnących podjąć
terapię na etapie pogłębionym. Poza tym również dla członków rodzin osób
uzależnionych oraz wszystkich pragnących podjąć psychoterapię w wyniku
problemów osobistych lub pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią
indywidualną w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym oraz psychoterapią
uzależnień i współuzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u
certyfikowanych superwizorów.