LOGOPEDA

Logopeda. Terapia logopedyczna dla dzieci.
Mowa jest niezbędnym elementem naszego życia. Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, które mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych oraz budowania pozytywnej samooceny.

Terapia logopedyczna zalecana jest dzieciom, które mają trudności w prawidłowym posługiwaniu się mową. Logopeda pomaga wykryć przyczynę wady wymowy i wprowadza ćwiczenia dostosowane do stopnia i rodzaju problemu. Podczas terapii logopedycznej logopeda niweluje zaburzenia mowy, stymuluje rozwój mowy oraz podnosi sprawność językową.

Kiedy zapisać dziecko do logopedy?
Z terapii logopedycznej dla dzieci warto skorzystać, gdy:

 • gdy dziecko, w porównaniu z rówieśnikami, mówi za mało lub nie mówi wcale
 • gdy dziecko sepleni, nie wymawia głoski “r”, mówi niewyraźnie
 • gdy dziecko przestawia sylaby, niepoprawnie wymawia głoski
 • gdy dziecko jąka się
 • gdy dziecko zbyt długo korzysta ze smoczka
 • gdy dziecko niechętnie gryzie lub preferuje pokarmy o miękkiej, papkowatej konsystencji
 • gdy dziecko ma problemy z oddychaniem przez nos (częste katary, przerost trzeciego migdałka lub zbyt duże migdałki podniebienno-gardłowe)
 • gdy dziecko posiada wady zgryzu lub braki w uzębieniu
 • gdy dziecko posiada wady słuchu
 • gdy dziecko posiada małą sprawność lub nieprawidłową budową warg, języka lub podniebienia
 • gdy dziecko pochodzi z rodziny dwujęzycznej
 • gdy istnieje konieczność wprowadzenia alternatywnej metody komunikacji (ACC)

Jak wygląda terapia logopedyczna dla dzieci?
Terapia logopedyczna ma formę atrakcyjnej dla dziecka zabawy. Logopeda wprowadzając życzliwą i bezpieczną atmosferę, skłania dziecko do realizacji zaplanowanych działań terapeutycznych. W razie potrzeby rodzic uczestniczy w zajęciach logopedycznych obserwując działania logopedy. Nabywa on tym samym umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem. Każde spotkanie z logopedą kończy się przekazaniem rodzicowi wskazówek i zaleceń do dalszej pracy w domu.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo?

 • głużenie – około 3 miesiąca życia
 • gaworzenie – około 6 miesiąca życia
 • pierwsze słowa – około 1 roku życia
 • intensywne zainteresowanie mową – około 2 roku życia
 • budowanie pełnych zdań – około 3 roku życia
 • poprawne wymawianie głosek: S,Z,C,DZ – około 3 roku życia
 • prawidłowe wymawianie głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ – około 4 roku życia
 • prawidłowe wymawianie głoski R- około 5 roku życia
 • poprawna artykulacja i opanowana technika mówienia – około 6 roku życia