Maria Kłym-Guba

Maria Kłym-Guba psycholog

Doktor psychologii, promotor zdrowia psychicznego. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz szereg szkoleń i kursów z tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu, oraz technik pracy z dziećmi. 

Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera, które zdobywała pracując jako psycholog w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych oraz poradniach. Od kilku lat w swojej pracy praktycznej specjalizuje się w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych. Na swojej drodze zawodowej prowadziła również warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej i dorosłych, w tym dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych. 

W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, stara się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe. Zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci w każdym wieku. Wspiera rozwój dzieci zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi również poradnictwo dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych lub w kryzysie. 

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów, przekazując w przystępny swoją wiedzę, doświadczenie i metody.