MONIKA SZEWCZYK

Logopedka. Ukończyła Pedagogikę specjalną specjalność: logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obycie i doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolach, szkole podstawowej, poradniach. Pracuje z dziećmi z dyslaliami, ze spectrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi dwujęzycznymi oraz z dorosłymi. Swoje kwalifikacje poszerzała na wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posługuje się gestami GORA (gesty obrazujące ruchy artykulacyjne). Interesuje się rozwojem mowy dziecka oraz komunikacją alternatywną i wspomagającą. W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych, terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz dorosłymi.