Szkolenia dla specjalistów i studentów


Terminy28 czerwca (piątek)  / 14 lipiec (niedziela) / 25 sierpnia (niedziela) / 6 września (piątek) / 18 października (piątek)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie dla początkujących terapeutów: Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie "Terapeuta-Cień" dedykowane jest terapeutom, asystentom, nauczycielom i studentom pragnącym zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia.
Szkolenie odbywa się w formie seminaryjnej z elementami pracy warsztatowej.

Prowadzący: mgr Maria Kłym-Guba - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

Część 1 – Czym jest autyzm i zespół Aspergera

 1. Wprowadzenie w   zagadnienia autyzmu i zespołu Aspergera: historia i etiologia zaburzeń
 2. Charakterystyczne objawy: Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Jak autysta widzi świat: Funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne (SI).

Część 2 – Praca terapeuty cienia:

 1. Kim jest terapeuta cień – zadania w procesie terapeutycznym.
 2. Jak pracuje terapeuta cień – techniki i metody pracy.
 3. Rola cienia w procesie edukacyjnym – najpopularniejsze metody pracy.
 4. Współpraca środowisk – zadania asystenta w kontakcie z rodzicem i kadrą.

Termin: 29 czerwca (sobota) / 7 września (sobota) / 19 października (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).
 

Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia

Podstawowe szkolenie na temat autyzmu i zespoły Aspergera.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie odbywa się w formie seminaryjnej z elementami pracy warsztatowej.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne - jak wygląda świat oczami autysty.
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
 5. Fakty, mity, ciekawostki.
 6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
 7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.

Terminy: 30 czerwca (niedziela) / 8 września (niedziela) / 20 października (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 – 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 350 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

*Przy zapisie na szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia” rabat w wysokości 50 zł.

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie z zachowań trudnych dzieci z autyzmem.

Szkolenie poświęcone jest technikom i metodom radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na takie zachowania jak: agresja, autoagresja, napady złości, bunt, ucieczki, uciążliwe schematy i wiele innych.

Ze względu na praktyczną formę szkolenia zapraszamy kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, asystentów i inne zainteresowane osoby. Do wzięcia udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy oraz rodziców.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest ukończenie szkolenia „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia” lub „Terapeuta-cień: praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”. 
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Czym są zachowania trudne i jaka jest ich przyczyna.
 2. Jak reagować a jak nie reagować w przypadku zachowań trudnych.
 3. Jak radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci.
 4. Zachowania trudne a deficyty komunikacyjne oraz zaburzenia sensoryczne.
 5. Jakimi technikami eliminować zachowania trudne oraz jak wzmacniać zachowania pożądane.
 6. Jak współpracować z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań u dzieci.
 7. Aspekt etyczny pracy nad zachowaniami trudnymi.

Terminy13 lipiec (sobota) / 24 sierpnia (sobota) 15 września (niedziela) / 29 września (niedziela) / 12 października (sobota) 
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 350 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju

Szkolenie TUS - zostań terapeutą TUS.

Warsztat poświęcony tematyce prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie TUS dedykowane jest psychologom, pedagogom, nauczycielom i osobom współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością – osobom posiadającym podstawową wiedzę o zaburzeniach rozwoju pragnącym rozpocząć pracę w charakterze terapeuty/trenera TUS.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Dorota Maksymiuk - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Co to jest TUS i jak wygląda sesja TUS.
 2. Jak zaplanować roczny plan pracy z grupą dzieci, młodzieży, dorosłych.
 3. Jak wygląda proces grupowy oraz rola terapeuty.
 4. Jak konstruować dobrą grupę terapeutyczną.
 5. Jakie są najpopularniejsze narzędzia w pracy terapeuty TUS i jak je wykorzystywać.
 6. Jak zaplanować sesję TUS - uczestnicy otrzymują gotowe scenariusze tworzone podczas warsztatu.

Termin: 28 września (sobota)

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 300 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Seks ≠ Tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Seksualność osób z autyzmem - szkolenie.

Szkolenie podejmujące temat seksualności osób z ASD - dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom, pedagogom, studentom oraz wszystkim osobom pracującym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju w każdym wieku: dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta.

Program szkolenia:

 1. Rozwój psychoseksualny człowieka
 2. Osoby ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania
 3. Specyfika rozwoju psychoseksualnego u osób z ASD
 4. Zachowania prawidłowe a zachowania nieprawidłowe
 5. Sposoby reagowania na przejawy seksualności osób z ASD
 6. Rozmowa z osobą z ASD o jej seksualności – rozwijanie świadomości seksualnej
 7. Rozmowa z rodzicami osoby ASD – współpraca i wsparcie

Terminy: 8 czarwca (sobota) / 21 września (sobota)

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 350zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

*Przy zapisie na kontynuację, czyli szkolenie „TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH IPET”, rabat w wysokości 100 zł 

Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r

Jak przeprowadzić diagnozę PEP-R. Szkolenie z diagnozy funkcjonalnej.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z testem Profilu Psychoedukacyjnego PEP-r służącego do określenia miary funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
PEP-r jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, a na jego podstawie tworzy się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Szkolenie PEP-r przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Katarzyna Czech  - psycholog, pedagog

Program szkolenia:

 1. Czym jest PEP-r.
 2. Jak zbudowany jest PEP-r.
 3. Jak przeprowadzić analizę wyników.
 4. Jak zinterpretować wyniki.
 5. Jak napisać IPET na podstawie PEP-r.

Terminy: 9 czerwca (niedziela) / 22 września (niedziela)

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 350 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

*Przy zapisie na szkolenie poprzedzające „Diagnoza funkcjonalna – Profil Psychoedukacyjny PEP-r” rabat w wysokości 100 zł

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Jak napisać IPET? Szkolenie IPET: warsztat z tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Szkolenie IPET przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest przedstawienie użytecznych informacji na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Program szkolenia:

 1. Jakie są podstawy prawne IPETu.
 2. Dla kogo należy tworzyć IPET.
 3. Do czego służy wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania.
 4. Jak stworzyć IPET.
 5. Jak ewaluować IPET.

 

 

Termin: 31 sierpnia (sobota) /  27 października (niedziela)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,

ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW

Koszt: 250 zł

(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem? Metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkolenie ma na celu przybliżyć ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczestnicy poznają zagadnienia prawa oświatowego i wynikające z niego obowiązki nauczycielskie. Ponadto zrozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz zdobędą wiedzą, w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

Szkolenie ma charakter warsztatowy: treści teoretyczne przeplatają się z praktycznymi ćwiczeniami.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda, specjalista pracujący z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach.

Program szkolenia:

 1. Prawne vademecum nauczyciela.
 2. Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 3. Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.
 4. Zasady pracy z dzieckiem z :
  - niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
  - autyzmem w tym zespołem Aspergera
  - afazją
  - wadami wzroku lub słuchu
  - niedostosowaniem społecznym
 5. Rola specjalistów w procesie kształcenia : nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.
 6. Dostosowanie miejsca pracy.
 7. Zasady oceniania.

Termin: 18 sierpnia (niedziela) / 5 października (sobota)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).
 

*Przy zapisie na szkolenie "Metody projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci młodzieży" rabat w wysokości 50 zł

Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą

Jak prowadzić bajkoterapię? Szkolenie dla bajkoterapeutów.

Szkolenie z bajkoterapii przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki bajkoterapii i tworzenia własnych bajek terapeutycznych opartych na podstawach empirycznych.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Bajkoterapia – zagadnienia teoretyczne.
 2. Rola baśni w rozwoju człowieka.
 3. Strach, lęk i zaburzenia lękowe u dzieci.
 4. Bajkoterapia - narzędzia i metody pracy (bajka diagnostyczna, psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna i relaksacyjna)
 5. Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii.

Termin: 11 maja (sobota) / 17 sierpnia (sobota) /
6 października (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).
 

*Przy zapisie na szkolenie "Bajkoterapia - zostań bajkoterapeutą" rabat w wysokości 50 zł

Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży

Jak przeprowadzić diagnozę? Jak prowadzić terapię? Przydatne techniki w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom projekcyjnym, czyli sposobom wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych. Techniki projekcyjne są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym oraz świetnie sprawdzają się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Metody projekcyjne - zagadnienia teoretyczne
 2. Zapoznanie z wystandaryzowanymi narzędziami metod projekcyjnych
 3. Testy projekcyjne niespełniające standardów - wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
 4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Warsztat - praktyczne zastosowanie poznanych technik.

Termin:15 czerwca (sobota) / 1 września (niedziela) / 14 września (sobota) /
13 października (niedziela) 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 – 17:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju

Czym jest Integracja Sensoryczna? Jak wspierać rozwój sensoryczny?

Szkolenie z zaburzeń SI dedykowane jest  przede wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale również rodzicom, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI) oraz jak w bezpieczny sposób wspierać rozwój sensoryczny dziecka.
Szkolenie przygotowujące do SAMODZIELNEGO WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową i prowadzone jest w sposób interaktywny.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
 2. Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
 3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a zaburzenia mowy
 4. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a niepowodzenia szkolne
 5. !!! Metodyka przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (bez użycia specjalistycznego sprzętu) - warsztat
 6. !!! Wspomaganie dziecka z zaburzeniami SI w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych - jak bezpiecznie wspierać rozwój sensoryczny dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia - warsztat

Terminy: 26 października (sobota)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW

Koszt*: 250 zł

(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

*Przy jednoczesnym zapisie na szkolenie „Emisja głosu. Jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać”, rabat w wysokości 50 zł

 

Zaburzenia mowy a komunikacja alternatywna (AAC)

Co robić, kiedy dziecko nie mówi? Komunikacja alternatywna AAC.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę zaburzeń mowy oraz zaprezentowanie najpopularniejszych metod komunikacji alternatywnej dla dzieci niemówiących lub słabomówiących. Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Szkolenie ma charakter seminaryjny z elementami pracy warsztatowej. 

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej

Program szkolenia:

 1. Prawidłowy rozwój mowy dziecka
 2. Zaburzenia mowy i języka
 3. Mowa a wymowa oraz mówienie a komunikacja
 4. Podstawowe informacje o AAC
 5. Cele wprowadzania AAC
 6. Przegląd dostępnych metod AAC (m.in. Makaton i Piktogramy)
 7. Metodyka dobierania metody AAC do potrzeb jej użytkownika
 8. Sposoby wprowadzania AAC
 9. Sposoby zmieniania jednej metody AAC na inną.
 10. AAC a mowa werbalna

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW

Koszt*: 250 zł

(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

*Przy jednoczesnym zapisie na szkolenie „Zaburzenia mowy, a komunikacja alternatywna (AAC)”, rabat w wysokości 50 zł

 

Emisja głosu. Jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać

Jak pracować głosem? Integracyjne szkolenie dla nauczycieli.

Szkolenie z emisji głosu dedykowane jest nauczycielom, psychologom i studentom oraz wszystkim osobom pracującym głosem. To świetna okazja do interaktywnego warsztatu. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną ciekawe techniki pracy z głosem oraz ciałem. Szkolenie z emisji głosu szczególnie polecamy grupom zamkniętym jako element integracji.
Szkolenie odbywa się w formie integracyjnego warsztatu aktywizującego uczestników. 

Prowadzący: mgr Monika Kowalska - logopeda, pedagog

Program szkolenia:

 1. Czym jest emisja głosu – jak korzystać z aparatu mowy
 2. Ćwiczenia usprawniające artykulację, dykcję
  i pracę rezonatorów
 3. Praca z ciałem, a właściwa emisja
 4. Terapeutyczne działanie dźwięku, odkrywania swojego potencjału, wyzwalanie kreatywności
 5. Higiena głosu

 

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 -16:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,

ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie

Jak dieta wpływa na zdrowie dziecka z autyzmem?

Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującymi z dziećmi z autyzmem pragnącym poszerzyć wiedzę na temat wspierania procesu terapii oddziaływaniem dietetycznym. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem diety eliminacyjnej dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi.
Szkolenie ma charakter warsztatowy z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska - dietetyk kliniczny

Program szkolenia:

 1. Percepcja zjawiska autyzmu.
 2. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.
 3. Specyfika zachowań żywieniowych osób z autyzmem- złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych.
 4. Zmiany w sposobie żywienia osób z autyzmem- umiejętny dobór diagnostyki oraz dalszego postępowania dietetycznego- indywidualność zaleceń.
 5. Wspomaganie suplementacyjne diety u osób z autyzmem- czy istnieje taka konieczność?
  Studium przypadku.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer