Szkolenia dla specjalistów i studentów


Termin:  19 września (sobota) / 18 października (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie dla początkujących terapeutów: Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie "Terapeuta-Cień" dedykowane jest terapeutom, asystentom, nauczycielom i studentom pragnącym zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

Program szkolenia:

Część 1 – Czym jest autyzm i zespół Aspergera

 1. Wprowadzenie w  zagadnienia autyzmu i zespołu Aspergera: historia i etiologia zaburzeń.
 2. Charakterystyczne objawy: Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Jak autysta widzi świat: Funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne (SI).

Część 2 – Praca terapeuty cienia:

 1. Kim jest terapeuta cień – zadania w procesie terapeutycznym.
 2. Jak pracuje terapeuta cień – techniki i metody pracy.
 3. Rola cienia w procesie edukacyjnym – najpopularniejsze metody pracy.
 4. Współpraca środowisk – zadania asystenta w kontakcie z rodzicem i kadrą.

Termin:  22 sierpnia (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 250 zł*
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
*Przy zapisie na szkolenie „Zachowania Trudne - jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u osób z autyzmem i ZA” rabat w wysokości 50 zł.

Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia

Podstawowe szkolenie na temat autyzmu i zespoły Aspergera.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne - jak wygląda świat oczami autysty.
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
 5. Fakty, mity, ciekawostki.
 6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
 7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.

Terminy: 23 sierpnia (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 – 16:00)
Koszt: 350 zł*
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
 *Przy zapisie na szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia” rabat w wysokości 50 zł.

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie z zachowań trudnych dzieci z autyzmem.

Szkolenie poświęcone jest technikom i metodom radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na takie zachowania jak: agresja, autoagresja, napady złości, bunt, ucieczki, uciążliwe schematy i wiele innych.

Ze względu na praktyczną formę szkolenia zapraszamy kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, asystentów i inne zainteresowane osoby. Do wzięcia udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy rodziców. 

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest ukończenie szkolenia „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia” lub „Terapeuta-cień: praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”. 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Czym są zachowania trudne i jaka jest ich przyczyna.
 2. Jak reagować a jak nie reagować w przypadku zachowań trudnych.
 3. Jak radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci.
 4. Zachowania trudne a deficyty komunikacyjne oraz zaburzenia sensoryczne.
 5. Jakimi technikami eliminować zachowania trudne oraz jak wzmacniać zachowania pożądane.
 6. Jak współpracować z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań u dzieci.
 7. Aspekt etyczny pracy nad zachowaniami trudnymi.

Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)

Szkolenie odbywa się w formie video- konferencji.

Aby móc korzystać z platformy w sposób interaktywny potrzebujesz: laptopa lub komputera stacjonarnego z kamerką i mikrofonem oraz dostępu do internetu. 

Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. 

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi – Rozpoznawanie i wsparcie terapeutyczne

Uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. Jak rozpoznać zaburzenia psychiczne u ucznia? Jak pracować z dzieckiem z problemami psychicznymi? Jak wspierać podopiecznego z trudnościami emocjonalnymi?

Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę zaburzeń psychicznych występujących u uczniów w wieku szkolny i wczesnoszkolnym. Na szkoleniu omówione zostaną  podłoże oraz charakterystyka zaburzeń, które możemy spotkać u dzieci i młodzieży, m.in. depresja, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania i inne. Zaprezentowane zostaną metody radzenia sobie z problemami uczniów oraz sposoby współpracy kadry z rodzicami. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji (webinarium). Uczestnicy widzą i słyszą osobę prowadzącą oraz siebie nawzajem. Na ekranie widoczna jest również prezentacja, filmy video, zdjęcia, ćwiczenia lub inne materiały przygotowane przez osobę prowadzącą. Po zapisie na szkolenie dostaną Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji oraz korzystania z platformy.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz formie on-line JEDNOCZEŚNIE. Od Państwa decyzji zależy wybór formy uczestnictwa.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Jakie zaburzenia możemy spotkać u dzieci i młodzieży? (Podczas szkolenia omawiane będą takie trudności jak: zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nawyków.)
 2. Jakie problemy psychiczne są aktualnie najczęstsze i dlaczego?
 3. Jakie jest podłoże problemów psychicznych?
 4. Jak wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?
 5. Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z trudnościami psychicznymi

Termin: 30 sieprnia (niedziela) / 13 września (niedziela) / 17 października (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 350 zł 
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju

Szkolenie TUS - zostań terapeutą TUS.

Warsztat poświęcony tematyce prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie TUS dedykowane jest psychologom, pedagogom, nauczycielom i osobom współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością – osobom posiadającym podstawową wiedzę o zaburzeniach rozwoju pragnącym rozpocząć pracę w charakterze terapeuty/trenera TUS.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Co to jest TUS i jak wygląda sesja TUS.
 2. Jak zaplanować roczny plan pracy z grupą dzieci, młodzieży, dorosłych.
 3. Jak wygląda proces grupowy oraz rola terapeuty.
 4. Jak konstruować dobrą grupę terapeutyczną.
 5. Jakie są najpopularniejsze narzędzia w pracy terapeuty TUS i jak je wykorzystywać.
 6. Jak zaplanować sesję TUS - uczestnicy otrzymują gotowe scenariusze tworzone podczas warsztatu.

Termin: 03 października (sobota)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 250 zł* 
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

*Przy zapisie na szkolenie "Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży" rabat w wysokości 50 zł

Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą

Jak prowadzić bajkoterapię? Szkolenie dla bajkoterapeutów.

Szkolenie z bajkoterapii przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki bajkoterapii i tworzenia własnych bajek terapeutycznych opartych na podstawach empirycznych.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Bajkoterapia – zagadnienia teoretyczne.
 2. Rola baśni w rozwoju człowieka.
 3. Strach, lęk i zaburzenia lękowe u dzieci.
 4. Bajkoterapia - narzędzia i metody pracy (bajka diagnostyczna, psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna i relaksacyjna)
 5. Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii.

Termin: 04 października (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 250 zł* 
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

*Przy zapisie na szkolenie "Bajkoterapia - zostań bajkoterapeutą" rabat w wysokości 50 zł

Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży

Jak przeprowadzić diagnozę? Jak prowadzić terapię? Przydatne techniki w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom projekcyjnym, czyli sposobom wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych. Techniki projekcyjne są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym oraz świetnie sprawdzają się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Metody projekcyjne - zagadnienia teoretyczne
 2. Zapoznanie z wystandaryzowanymi narzędziami metod projekcyjnych
 3. Testy projekcyjne niespełniające standardów - wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
 4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Techniki projekcyjne jako narzędzie diagnostyczne w pracy terapeutycznej
 6. Warsztat - praktyczne zastosowanie poznanych technik.

Termin: 29 sierpnia (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 – 17:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju

Czym jest Integracja Sensoryczna? Jak wspierać rozwój sensoryczny?

Szkolenie z zaburzeń SI dedykowane jest  przede wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale również rodzicom, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI) oraz jak w bezpieczny sposób wspierać rozwój sensoryczny dziecka.
Szkolenie przygotowujące do SAMODZIELNEGO WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS.  W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
 2. Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
 3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a zaburzenia mowy
 4. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a niepowodzenia szkolne
 5. !!! Metodyka przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (bez użycia specjalistycznego sprzętu) - warsztat
 6. !!! Wspomaganie dziecka z zaburzeniami SI w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych - jak bezpiecznie wspierać rozwój sensoryczny dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia - warsztat

Termin: 20 września (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00-17:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

 

Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem? Metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkolenie ma na celu przybliżyć ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczestnicy poznają zagadnienia prawa oświatowego i wynikające z niego obowiązki nauczycielskie. Ponadto zrozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz zdobędą wiedzą, w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda, specjalista pracujący z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach.

Program szkolenia:

 1. Prawne vademecum nauczyciela.
 2. Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 3. Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.
 4. Zasady pracy z dzieckiem z :
  - niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
  - autyzmem w tym zespołem Aspergera
  - afazją
  - wadami wzroku lub słuchu
  - niedostosowaniem społecznym
 5. Rola specjalistów w procesie kształcenia : nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.
 6. Dostosowanie miejsca pracy.
 7. Zasady oceniania.

 

Termin: 05 września (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

Superlogopeda! Organizacja pracy w placówkach oświatowych.

Jak zacząć pracę jako logopeda? Organizacja opieki logopedycznej w placówce. Jak efektywnie przygotować plan działań na cały rok szkolny?

Szkolenie dedykowane jest logopedom rozpoczynającym pracę w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie), studentom logopedii, dyrektorom placówek zatrudniających logopedów oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematem. Szkolenie w praktyczny, warsztatowy sposób przygotowuje do pracy logopedy w nowym roku szkolnym. Warsztat porządkuje wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, organizacji pracy logopedy oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z orzeczeniem oraz w normie rozwojowej.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Anna Zuchora - pedagog, logopeda, neurologopeda.

Program szkolenia:

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące form zatrudniania logopedów w placówkach
 2. Awans zawodowy logopedy – plan rozwoju zawodowego, działania w ramach stażu, podsumowanie stażu
 3. Organizacja roku szkolnego – badania przesiewowe, planowanie terapia, ewaluacja działań
 4. Planowanie pracy dla dzieci objętych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
 5. Prowadzenie dokumentacji pracy
 6. Narzędzia diagnostyczne, pomoce logopedyczne, szkolenia – jak dobierać je do swoich potrzeb
 7. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami, instytucjami
 8. Propozycja omówienia i modyfikowania dokumentów:
  - plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu
  - plan organizacji pracy logopedycznej w roku szkolnym
  - formularze badań przesiewowych, wzory zgody na badania i na terapię, regulamin uczestniczenia w zajęciach logopedycznych
  - indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, program pracy logopedycznej dla dziecka z KS, WWR
  - wzory opinii logopedycznych, informacji na  potrzeby różnych osób i instytucji

Termin: 06 września (niedziela)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 400 zł
Uczestnicy otrzymują narzędzie diagnostyczne, materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
 

Diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem narzędzia “DIA-LOG”

Diagnoza logopedyczna. Wykorzystanie narzędzia „DIA-LOG” w praktyce logopedycznej.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę diagnozy logopedycznej i wstępnego badania mowy dzieci w wieku zerówkowym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem uniwersalnego narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG"

Narzędzie „DIA-LOG” służy do ustalenia, czy u badanego dziecka występują nieprawidłowości w obrębie następujących obszarów: zasób słownictwa, jakość artykulacji, umiejętność wchodzenia w rolę i dialogowania w sytuacjach społecznych, umiejętność odmieniania rzeczownika – tworzenie dopełniacza, narzędnika i miejscownika oraz tworzenie wyrażeń przyimkowych, rozumienie pytań, stosowanie wyrażeń przyimkowych oraz zdolność wczuwania się w drugą istotę (tzw. teorię umysłu). Stworzone jest w taki sposób, by można było wstępnie ocenić mowę i wymowę dziecka w naturalnej dla niego sytuacji komunikacyjnej, czyli w dialogu. Na podstawie wyników uzyskanych po przeprowadzeniu badania narzędziem „DIA-LOG” można zaplanować dalszy proces diagnostyczny oraz opracować wstępny plan terapii logopedycznej. UWAGA! Cena szkolenia zawiera NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE do samodzielnego stosowania! 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, autorka narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG".

Program szkolenia:

 1. Diagnoza logopedyczna – omówienie różnych podejść do badania mowy i wymowy.
 2. Strategie diagnostyczne stosowane w logopedii.
 3. Narzędzie „DIA-LOG” – omówienie zastosowania narzędzia w diagnozie logopedycznej.
 4. Metodyka przeprowadzania badania logopedycznego z wykorzystaniem narzędzia „DIA-LOG”.
 5. Analiza i interpretacja wyników uzyskanych podczas badania narzędziem „DIA-LOG”.
 6. Dyskusja oraz pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)

Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji. 

Aby móc korzystać z platformy w sposób interaktywny potrzebujesz: laptopa lub komputera stacjonarnego z kamerką i mikrofonem oraz dostępu do internetu.
Koszt: 350 zł*
Uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. 

*Przy zapisie na kontynuację, czyli szkolenie „Tworzenie indywidualnych programów IPET”, rabat w wysokości 100 zł 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

Jak wykonać diagnozę funkcjonalną? Jak dobrze przeprowadzić diagnozę? Szkolenie przygotowujące do samodzielnej diagnozy funkcjonalnej.

Diagnoza funkcjonalna to diagnoza wykonywana przynajmniej raz w roku dla dziecka z orzeczeniem, bądź podopiecznego wykazującego trudności rozwojowe. Dobrze skonstruowana diagnoza powala określić, w jakim obszarze funkcjonowania dziecka konieczne jest wsparcie rozwoju oraz stanowi doskonały punkt wyjścia do tworzenia  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPETu). Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonania diagnozy funkcjonalnej w oparciu o arkusze obserwacji oraz prezentuje najpopularniejsze narzędzia diagnostyczne stosowne powszechnie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, inne trudności rozwojowe) w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, poradnia).

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji (webinarium). Uczestnicy widzą i słyszą osobę prowadzącą oraz siebie nawzajem. Na ekranie widoczna jest również prezentacja, filmy video, zdjęcia, ćwiczenia lub inne materiały przygotowane przez osobę prowadzącą. Po zapisie na szkolenie dostaną Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji oraz korzystania z platformy.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz formie on-line JEDNOCZEŚNIE. Od Państwa decyzji zależy wybór formy uczestnictwa.

Prowadzący: mgr Agnieszka Bartosiewicz  - psycholog, oligofrenopedagog

Program szkolenia:

 1. Diagnoza funkcjonalna - czym jest?
 2. Zawieranie relacji terapeutycznej.
 3. Kolejność procedur z zachowaniem indywidualizacji.
 4. Prezentacja testów (PEP-r, ATEC, VB-Mapp, Diagramy PAC, Arkusze obserwacji poszczególnych funkcji).
 5. Ćwiczenia dotyczące stosowania.
 6. Wnioski i trudności w użyciu.

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji. 

Aby móc korzystać z platformy w sposób interaktywny potrzebujesz: laptopa lub komputera stacjonarnego z kamerką i mikrofonem oraz dostępu do internetu.
Koszt: 350 zł* 
Uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. 

*Przy zapisie na szkolenie poprzedzające „Diagnoza funkcjonalna – Profil Psychoedukacyjny PEP-r” rabat w wysokości 100 zł

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Jak napisać IPET? Szkolenie IPET: warsztat z tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Szkolenie IPET przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest przedstawienie użytecznych informacji na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji (webinarium). Uczestnicy widzą i słyszą osobę prowadzącą oraz siebie nawzajem. Na ekranie widoczna jest również prezentacja, filmy video, zdjęcia, ćwiczenia lub inne materiały przygotowane przez osobę prowadzącą. Po zapisie na szkolenie dostaną Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji oraz korzystania z platformy.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz formie on-line JEDNOCZEŚNIE. Od Państwa decyzji zależy wybór formy uczestnictwa.

Program szkolenia:

 1. Jakie są podstawy prawne IPETu.
 2. Dla kogo należy tworzyć IPET.
 3. Do czego służy wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania.
 4. Jak stworzyć IPET.
 5. Jak ewaluować IPET.

 

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 -16:00)

Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji. 

Aby móc korzystać z platformy w sposób interaktywny potrzebujesz: laptopa lub komputera stacjonarnego z kamerką i mikrofonem oraz dostępu do internetu.
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. 

Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie

Jak dieta wpływa na zdrowie dziecka z autyzmem?

Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującymi z dziećmi z autyzmem pragnącym poszerzyć wiedzę na temat wspierania procesu terapii oddziaływaniem dietetycznym. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem diety eliminacyjnej dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie video-konferencji (webinarium). Uczestnicy widzą i słyszą osobę prowadzącą oraz siebie nawzajem. Na ekranie widoczna jest również prezentacja, filmy video, zdjęcia, ćwiczenia lub inne materiały przygotowane przez osobę prowadzącą. Po zapisie na szkolenie dostaną Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji oraz korzystania z platformy.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz formie on-line JEDNOCZEŚNIE. Od Państwa decyzji zależy wybór formy uczestnictwa.

Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska - dietetyk kliniczny

Program szkolenia:

 1. Percepcja zjawiska autyzmu.
 2. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.
 3. Specyfika zachowań żywieniowych osób z autyzmem- złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych.
 4. Zmiany w sposobie żywienia osób z autyzmem- umiejętny dobór diagnostyki oraz dalszego postępowania dietetycznego- indywidualność zaleceń.
 5. Wspomaganie suplementacyjne diety u osób z autyzmem- czy istnieje taka konieczność?
  Studium przypadku.

Termin:  12 września (sobota)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 300 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

Seks ≠ Tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Seksualność osób z autyzmem.

Szkolenie podejmujące temat seksualności osób z ASD - dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę rozwoju psychoseksualnego osób z autyzmem, uczą się reagować na przejawy seksualności podopiecznych oraz eliminować nieprawidłowe zachowania pojawiające się w tym obszarze.  Kurs pokazuje opiekunom jak rozmawiać z podopiecznymi o dojrzewaniu, tożsamości płciowej, potrzebach seksualnych oraz jak w tym obszarze wspierać rodzica dziecka z autyzmem. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom, pedagogom, studentom oraz wszystkim osobom pracującym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju w każdym wieku: dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta.

Program szkolenia:

 1. Rozwój psychoseksualny człowieka
 2. Osoby ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania
 3. Specyfika rozwoju psychoseksualnego u osób z ASD
 4. Zachowania prawidłowe a zachowania nieprawidłowe
 5. Sposoby reagowania na przejawy seksualności osób z ASD
 6. Rozmowa z osobą z ASD o jej seksualności – rozwijanie świadomości seksualnej
 7. Rozmowa z rodzicami osoby ASD – współpraca i wsparcie

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer