Szkolenia dla specjalistów i studentów


Termin: 18 października (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie dla początkujących terapeutów: Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie "Terapeuta-Cień" dedykowane jest terapeutom, asystentom, nauczycielom i studentom pragnącym zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

Program szkolenia:

Część 1 – Czym jest autyzm i zespół Aspergera

 1. Wprowadzenie w  zagadnienia autyzmu i zespołu Aspergera: historia i etiologia zaburzeń.
 2. Charakterystyczne objawy: Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Jak autysta widzi świat: Funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne (SI).

Część 2 – Praca terapeuty cienia:

 1. Kim jest terapeuta cień – zadania w procesie terapeutycznym.
 2. Jak pracuje terapeuta cień – techniki i metody pracy.
 3. Rola cienia w procesie edukacyjnym – najpopularniejsze metody pracy.
 4. Współpraca środowisk – zadania asystenta w kontakcie z rodzicem i kadrą.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 250 zł*
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
*Przy zapisie na szkolenie „Zachowania Trudne - jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u osób z autyzmem i ZA” rabat w wysokości 50 zł.

Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia

Podstawowe szkolenie na temat autyzmu i zespoły Aspergera.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne - jak wygląda świat oczami autysty.
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
 5. Fakty, mity, ciekawostki.
 6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
 7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 – 16:00)
Koszt: 350 zł*
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
 *Przy zapisie na szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia” rabat w wysokości 50 zł.

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie z zachowań trudnych dzieci z autyzmem.

Szkolenie poświęcone jest technikom i metodom radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na takie zachowania jak: agresja, autoagresja, napady złości, bunt, ucieczki, uciążliwe schematy i wiele innych.

Ze względu na praktyczną formę szkolenia zapraszamy kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, asystentów i inne zainteresowane osoby. Do wzięcia udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy rodziców. 

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest ukończenie szkolenia „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia” lub „Terapeuta-cień: praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”. 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Czym są zachowania trudne i jaka jest ich przyczyna.
 2. Jak reagować a jak nie reagować w przypadku zachowań trudnych.
 3. Jak radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci.
 4. Zachowania trudne a deficyty komunikacyjne oraz zaburzenia sensoryczne.
 5. Jakimi technikami eliminować zachowania trudne oraz jak wzmacniać zachowania pożądane.
 6. Jak współpracować z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań u dzieci.
 7. Aspekt etyczny pracy nad zachowaniami trudnymi.

Terminy: 15 listopada (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 – 16:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka). 

Uczeń z zaburzeniami psychicznymi – Rozpoznawanie i wsparcie terapeutyczne

Jak rozpoznać zaburzenia psychiczne u ucznia? Jak pracować z dzieckiem z problemami psychicznymi? Jak wspierać podopiecznego z trudnościami emocjonalnymi?

Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę zaburzeń psychicznych występujących u uczniów w wieku szkolny i wczesnoszkolnym. Na szkoleniu omówione zostaną  podłoże oraz charakterystyka zaburzeń, które możemy spotkać u dzieci i młodzieży, m.in. depresja, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania i inne. Zaprezentowane zostaną metody radzenia sobie z problemami uczniów oraz sposoby współpracy kadry z rodzicami. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Jakie zaburzenia możemy spotkać u dzieci i młodzieży? (Podczas szkolenia omawiane będą takie trudności jak: zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nawyków.)
 2. Jakie problemy psychiczne są aktualnie najczęstsze i dlaczego?
 3. Jakie jest podłoże problemów psychicznych?
 4. Jak wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?
 5. Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z trudnościami psychicznymi

Termin: 17 października (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 350 zł 
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju

Szkolenie TUS - zostań terapeutą TUS.

Warsztat poświęcony tematyce prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie TUS dedykowane jest psychologom, pedagogom, nauczycielom i osobom współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością – osobom posiadającym podstawową wiedzę o zaburzeniach rozwoju pragnącym rozpocząć pracę w charakterze terapeuty/trenera TUS.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Co to jest TUS i jak wygląda sesja TUS.
 2. Jak zaplanować roczny plan pracy z grupą dzieci, młodzieży, dorosłych.
 3. Jak wygląda proces grupowy oraz rola terapeuty.
 4. Jak konstruować dobrą grupę terapeutyczną.
 5. Jakie są najpopularniejsze narzędzia w pracy terapeuty TUS i jak je wykorzystywać.
 6. Jak zaplanować sesję TUS - uczestnicy otrzymują gotowe scenariusze tworzone podczas warsztatu.

Termin: 25 października (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą

Jak prowadzić bajkoterapię? Szkolenie dla bajkoterapeutów.

Szkolenie z bajkoterapii przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki bajkoterapii i tworzenia własnych bajek terapeutycznych opartych na podstawach empirycznych.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Bajkoterapia – zagadnienia teoretyczne.
 2. Rola baśni w rozwoju człowieka.
 3. Strach, lęk i zaburzenia lękowe u dzieci.
 4. Bajkoterapia - narzędzia i metody pracy (bajka diagnostyczna, psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna i relaksacyjna)
 5. Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 250 zł* 
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

*Przy zapisie na szkolenie "Bajkoterapia - zostań bajkoterapeutą" rabat w wysokości 50 zł

Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży

Jak przeprowadzić diagnozę? Jak prowadzić terapię? Przydatne techniki w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom projekcyjnym, czyli sposobom wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych. Techniki projekcyjne są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym oraz świetnie sprawdzają się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Metody projekcyjne - zagadnienia teoretyczne
 2. Zapoznanie z wystandaryzowanymi narzędziami metod projekcyjnych
 3. Testy projekcyjne niespełniające standardów - wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
 4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Techniki projekcyjne jako narzędzie diagnostyczne w pracy terapeutycznej
 6. Warsztat - praktyczne zastosowanie poznanych technik.

Termin: 08 listopada (niedziela)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 – 17:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju

Czym jest Integracja Sensoryczna? Jak wspierać rozwój sensoryczny?

Szkolenie z zaburzeń SI dedykowane jest  przede wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale również rodzicom, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI) oraz jak w bezpieczny sposób wspierać rozwój sensoryczny dziecka.
Szkolenie przygotowujące do SAMODZIELNEGO WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS.  W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
 2. Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
 3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a zaburzenia mowy
 4. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a niepowodzenia szkolne
 5. !!! Metodyka przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (bez użycia specjalistycznego sprzętu) - warsztat
 6. !!! Wspomaganie dziecka z zaburzeniami SI w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych - jak bezpiecznie wspierać rozwój sensoryczny dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia - warsztat

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00-17:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

 

 

Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem? Metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkolenie ma na celu przybliżyć ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczestnicy poznają zagadnienia prawa oświatowego i wynikające z niego obowiązki nauczycielskie. Ponadto zrozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz zdobędą wiedzą, w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda, specjalista pracujący z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach.

Program szkolenia:

 1. Prawne vademecum nauczyciela.
 2. Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 3. Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.
 4. Zasady pracy z dzieckiem z :
  - niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
  - autyzmem w tym zespołem Aspergera
  - afazją
  - wadami wzroku lub słuchu
  - niedostosowaniem społecznym
 5. Rola specjalistów w procesie kształcenia : nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.
 6. Dostosowanie miejsca pracy.
 7. Zasady oceniania.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

Superlogopeda! Organizacja pracy w placówkach oświatowych.

Jak zacząć pracę jako logopeda? Organizacja opieki logopedycznej w placówce. Jak efektywnie przygotować plan działań na cały rok szkolny?

Szkolenie dedykowane jest logopedom rozpoczynającym pracę w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie), studentom logopedii, dyrektorom placówek zatrudniających logopedów oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematem. Szkolenie w praktyczny, warsztatowy sposób przygotowuje do pracy logopedy w nowym roku szkolnym. Warsztat porządkuje wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, organizacji pracy logopedy oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z orzeczeniem oraz w normie rozwojowej.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Anna Zuchora - pedagog, logopeda, neurologopeda.

Program szkolenia:

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące form zatrudniania logopedów w placówkach
 2. Awans zawodowy logopedy – plan rozwoju zawodowego, działania w ramach stażu, podsumowanie stażu
 3. Organizacja roku szkolnego – badania przesiewowe, planowanie terapia, ewaluacja działań
 4. Planowanie pracy dla dzieci objętych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
 5. Prowadzenie dokumentacji pracy
 6. Narzędzia diagnostyczne, pomoce logopedyczne, szkolenia – jak dobierać je do swoich potrzeb
 7. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami, instytucjami
 8. Propozycja omówienia i modyfikowania dokumentów:
  - plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu
  - plan organizacji pracy logopedycznej w roku szkolnym
  - formularze badań przesiewowych, wzory zgody na badania i na terapię, regulamin uczestniczenia w zajęciach logopedycznych
  - indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, program pracy logopedycznej dla dziecka z KS, WWR
  - wzory opinii logopedycznych, informacji na  potrzeby różnych osób i instytucji

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Koszt: 400 zł
Uczestnicy otrzymują narzędzie diagnostyczne, materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
 

Diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem narzędzia “DIA-LOG”

Diagnoza logopedyczna. Wykorzystanie narzędzia „DIA-LOG” w praktyce logopedycznej.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę diagnozy logopedycznej i wstępnego badania mowy dzieci w wieku zerówkowym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem uniwersalnego narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG"

Narzędzie „DIA-LOG” służy do ustalenia, czy u badanego dziecka występują nieprawidłowości w obrębie następujących obszarów: zasób słownictwa, jakość artykulacji, umiejętność wchodzenia w rolę i dialogowania w sytuacjach społecznych, umiejętność odmieniania rzeczownika – tworzenie dopełniacza, narzędnika i miejscownika oraz tworzenie wyrażeń przyimkowych, rozumienie pytań, stosowanie wyrażeń przyimkowych oraz zdolność wczuwania się w drugą istotę (tzw. teorię umysłu). Stworzone jest w taki sposób, by można było wstępnie ocenić mowę i wymowę dziecka w naturalnej dla niego sytuacji komunikacyjnej, czyli w dialogu. Na podstawie wyników uzyskanych po przeprowadzeniu badania narzędziem „DIA-LOG” można zaplanować dalszy proces diagnostyczny oraz opracować wstępny plan terapii logopedycznej. UWAGA! Cena szkolenia zawiera NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE do samodzielnego stosowania! 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, autorka narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG".

Program szkolenia:

 1. Diagnoza logopedyczna – omówienie różnych podejść do badania mowy i wymowy.
 2. Strategie diagnostyczne stosowane w logopedii.
 3. Narzędzie „DIA-LOG” – omówienie zastosowania narzędzia w diagnozie logopedycznej.
 4. Metodyka przeprowadzania badania logopedycznego z wykorzystaniem narzędzia „DIA-LOG”.
 5. Analiza i interpretacja wyników uzyskanych podczas badania narzędziem „DIA-LOG”.
 6. Dyskusja oraz pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 350 zł*
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
*Przy zapisie na kontynuację, czyli szkolenie „Tworzenie indywidualnych programów IPET”, rabat w wysokości 100 zł 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

Jak wykonać diagnozę funkcjonalną? Jak dobrze przeprowadzić diagnozę? Szkolenie przygotowujące do samodzielnej diagnozy funkcjonalnej.

Diagnoza funkcjonalna to diagnoza wykonywana przynajmniej raz w roku dla dziecka z orzeczeniem, bądź podopiecznego wykazującego trudności rozwojowe. Dobrze skonstruowana diagnoza powala określić, w jakim obszarze funkcjonowania dziecka konieczne jest wsparcie rozwoju oraz stanowi doskonały punkt wyjścia do tworzenia  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPETu). Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonania diagnozy funkcjonalnej w oparciu o arkusze obserwacji oraz prezentuje najpopularniejsze narzędzia diagnostyczne stosowne powszechnie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, inne trudności rozwojowe) w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, poradnia).

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Agnieszka Bartosiewicz  - psycholog, oligofrenopedagog

Program szkolenia:

 1. Diagnoza funkcjonalna - czym jest?
 2. Zawieranie relacji terapeutycznej.
 3. Kolejność procedur z zachowaniem indywidualizacji.
 4. Prezentacja testów (PEP-r, ATEC, VB-Mapp, Diagramy PAC, Arkusze obserwacji poszczególnych funkcji).
 5. Ćwiczenia dotyczące stosowania.
 6. Wnioski i trudności w użyciu.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 350 zł* 
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

*Przy zapisie na szkolenie poprzedzające „Diagnoza funkcjonalna – Profil Psychoedukacyjny PEP-r” rabat w wysokości 100 zł

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Jak napisać IPET? Szkolenie IPET: warsztat z tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Szkolenie IPET przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest przedstawienie użytecznych informacji na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Program szkolenia:

 1. Jakie są podstawy prawne IPETu.
 2. Dla kogo należy tworzyć IPET.
 3. Do czego służy wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania.
 4. Jak stworzyć IPET.
 5. Jak ewaluować IPET.

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 -16:00)
Koszt: 250 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie

Jak dieta wpływa na zdrowie dziecka z autyzmem?

Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującymi z dziećmi z autyzmem pragnącym poszerzyć wiedzę na temat wspierania procesu terapii oddziaływaniem dietetycznym. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem diety eliminacyjnej dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska - dietetyk kliniczny

Program szkolenia:

 1. Percepcja zjawiska autyzmu.
 2. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.
 3. Specyfika zachowań żywieniowych osób z autyzmem- złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych.
 4. Zmiany w sposobie żywienia osób z autyzmem- umiejętny dobór diagnostyki oraz dalszego postępowania dietetycznego- indywidualność zaleceń.
 5. Wspomaganie suplementacyjne diety u osób z autyzmem- czy istnieje taka konieczność?
  Studium przypadku.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Koszt: 300 zł
Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

Seks ≠ Tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Seksualność osób z autyzmem.

Szkolenie podejmujące temat seksualności osób z ASD - dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę rozwoju psychoseksualnego osób z autyzmem, uczą się reagować na przejawy seksualności podopiecznych oraz eliminować nieprawidłowe zachowania pojawiające się w tym obszarze.  Kurs pokazuje opiekunom jak rozmawiać z podopiecznymi o dojrzewaniu, tożsamości płciowej, potrzebach seksualnych oraz jak w tym obszarze wspierać rodzica dziecka z autyzmem. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom, pedagogom, studentom oraz wszystkim osobom pracującym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju w każdym wieku: dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 12 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta.

Program szkolenia:

 1. Rozwój psychoseksualny człowieka
 2. Osoby ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania
 3. Specyfika rozwoju psychoseksualnego u osób z ASD
 4. Zachowania prawidłowe a zachowania nieprawidłowe
 5. Sposoby reagowania na przejawy seksualności osób z ASD
 6. Rozmowa z osobą z ASD o jej seksualności – rozwijanie świadomości seksualnej
 7. Rozmowa z rodzicami osoby ASD – współpraca i wsparcie

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer