Szkolenia dla specjalistów i studentów


Termin: 29 czerwca (sobota)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).
 

Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szkolenie odbywa się w formie seminaryjnej z elementami pracy warsztatowej.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
 2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne - jak wygląda świat oczami autysty.
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
 5. Fakty, mity, ciekawostki.
 6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
 7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.

Terminy28 czerwca (piątek) 
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

Szkolenie dedykowane jest terapeutom, asystentom, nauczycielom i studentom pragnącym zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia.
Szkolenie odbywa się w formie seminaryjnej z elementami pracy warsztatowej.

Prowadzący: mgr Dorota Idczak - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

Część 1 – Czym jest autyzm i zespół Aspergera

 1. Wprowadzenie w   zagadnienia autyzmu i zespołu Aspergera: historia i etiologia zaburzeń
 2. Charakterystyczne objawy: Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
 3. Jak autysta widzi świat: Funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne (SI).

Część 2 – Praca terapeuty cienia:

 1. Kim jest terapeuta cień – zadania w procesie terapeutycznym.
 2. Jak pracuje terapeuta cień – techniki i metody pracy.
 3. Rola cienia w procesie edukacyjnym – najpopularniejsze metody pracy.
 4. Współpraca środowisk – zadania asystenta w kontakcie z rodzicem i kadrą.

Terminy: 30 czerwca (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 – 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 350 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

*Przy zapisie na szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia” rabat w wysokości 50 zł.

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest ukończenie szkolenia „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia” lub „Terapeuta-cień: praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”. Ze względu na praktyczną formę szkolenia szczególnie zapraszamy kadrę mającą kontakt z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz rodziców.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Czym są zachowania trudne i jaka jest ich przyczyna.
 2. Jak reagować a jak nie reagować w przypadku zachowań trudnych.
 3. Jak radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci.
 4. Zachowania trudne a deficyty komunikacyjne oraz zaburzenia sensoryczne.
 5. Jakimi technikami eliminować zachowania trudne oraz jak wzmacniać zachowania pożądane.
 6. Jak współpracować z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań u dzieci.
 7. Aspekt etyczny pracy nad zachowaniami trudnymi.

Terminy2 czerwca (niedziela)
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 350 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju

Warsztat poświęcony tematyce prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie dedykowane jest psychologom, pedagogom, nauczycielom i osobom współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością – osobom posiadającym podstawową wiedzę o zaburzeniach rozwoju pragnącym rozpocząć pracę w charakterze terapeuty/trenera TUS.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Dorota Idczak - psycholog, pedagog, terapeuta

Program szkolenia:

 1. Co to jest TUS i jak wygląda sesja TUS.
 2. Jak zaplanować roczny plan pracy z grupą dzieci, młodzieży, dorosłych.
 3. Jak wygląda proces grupowy oraz rola terapeuty.
 4. Jak konstruować dobrą grupę terapeutyczną.
 5. Jakie są najpopularniejsze narzędzia w pracy terapeuty TUS i jak je wykorzystywać.
 6. Jak zaplanować sesję TUS - uczestnicy otrzymują gotowe scenariusze tworzone podczas warsztatu.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 300 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Seks ≠ Tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Szkolenie podejmujące temat seksualności osób z ASD - dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom, pedagogom, studentom oraz wszystkim osobom pracującym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju w każdym wieku: dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Szkolenie ma charakter warsztatowy.


Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta.

Program szkolenia:

 1. Rozwój psychoseksualny człowieka
 2. Osoby ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania
 3. Specyfika rozwoju psychoseksualnego u osób z ASD
 4. Zachowania prawidłowe a zachowania nieprawidłowe
 5. Sposoby reagowania na przejawy seksualności osób z ASD
 6. Rozmowa z osobą z ASD o jej seksualności – rozwijanie świadomości seksualnej
 7. Rozmowa z rodzicami osoby ASD – współpraca i wsparcie

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 -16:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,

ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie

Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującymi z dziećmi z autyzmem pragnącym poszerzyć wiedzę na temat wspierania procesu terapii oddziaływaniem dietetycznym. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem diety eliminacyjnej dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi.
Szkolenie ma charakter warsztatowy z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.

Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska - dietetyk kliniczny

Program szkolenia:

 1. Percepcja zjawiska autyzmu.
 2. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.
 3. Specyfika zachowań żywieniowych osób z autyzmem- złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych.
 4. Zmiany w sposobie żywienia osób z autyzmem- umiejętny dobór diagnostyki oraz dalszego postępowania dietetycznego- indywidualność zaleceń.
 5. Wspomaganie suplementacyjne diety u osób z autyzmem- czy istnieje taka konieczność?
  Studium przypadku.

Terminy: 8 czarwca (sobota)

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 350zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

*Przy zapisie na kontynuację, czyli szkolenie „TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH IPET”, rabat w wysokości 100 zł 

Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-r

Celem szkolenia jest zapoznanie się z testem Profilu Psychoedukacyjnego PEP-r służącego do określenia miary funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
PEP-r jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, a na jego podstawie tworzy się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Katarzyna Czech  - psycholog, pedagog

Program szkolenia:

 1. Czym jest PEP-r.
 2. Jak zbudowany jest PEP-r.
 3. Jak przeprowadzić analizę wyników.
 4. Jak zinterpretować wyniki.
 5. Jak napisać IPET na podstawie PEP-r.

Terminy: 9 czerwca (niedziela)

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 350 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

*Przy zapisie na szkolenie poprzedzające „Diagnoza funkcjonalna – Profil Psychoedukacyjny PEP-r” rabat w wysokości 100 zł

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest przedstawienie użytecznych informacji na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Katarzyna Czech - psycholog, pedagog

Program szkolenia:

 1. Jakie są podstawy prawne IPETu.
 2. Dla kogo należy tworzyć IPET.
 3. Do czego służy wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania.
 4. Jak stworzyć IPET.
 5. Jak ewaluować IPET.

 

Termin: 30 marca (sobota) / 15 czerwca (sobota)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 – 17:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju

Szkolenie dedykowane jest  przede wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale również rodzicom, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej oraz jak w bezpieczny sposób wspierać rozwój sensoryczny dziecka. 

Szkolenie przygotowujące do SAMODZIELNEGO WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową i prowadzone jest w sposób interaktywny.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
 2. Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
 3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a zaburzenia mowy
 4. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a niepowodzenia szkolne
 5. !!! Metodyka przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (bez użycia specjalistycznego sprzętu) - warsztat
 6. !!! Wspomaganie dziecka z zaburzeniami SI w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych - jak bezpiecznie wspierać rozwój sensoryczny dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia - warsztat

Termin: 12 maja (niedziela)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).
 

*Przy zapisie na szkolenie "Odkryć to co ukryte. Zastosowanie technik projekcyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą" rabat w wysokości 50 zł

Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki bajkoterapii i tworzenia własnych bajek terapeutycznych opartych na podstawach empirycznych.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mge Katarzyna Czech  - psycholog, pedagog, bajkoterapeuta

Program szkolenia:

 1. Czym i dla kogo jest bajkoterapia.
 2. Przybliżenie zaburzeń lękowych u dzieci.
 3. Bajkoterapia w pracy indywidualnej i grupowej.
 4. Najpopularniejsze narzędzia i metody pracy bajkoterapeuty.
 5. Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii.
 6. Praca z bajką, klasyczną baśnią i opowiadaniem terapeutycznym.

Termin: 11 maja (sobota)
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt*: 250 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).
 

*Przy zapisie na szkolenie "Bajkoterapia - zostań bajkoterapeutą" rabat w wysokości 50 zł

Metody Projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Czy wiesz o swoich podopiecznych wszystko? Myślisz że znasz każdą ich potrzebę, pragnienie, lęk…? Niezależnie od Twoich odpowiedzi prawda jest taka, że psychika dzieci kryje wiele tajemnic. Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom projekcyjnym, czyli sposobom wydobywania ze świadomości tego, co nieuświadomione, np. poprzez analizę dziecięcych rysunków, skojarzeń itp.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Prowadzący: mgr Katarzyna Czech - psycholog, pedagog

Program szkolenia:

 1. Teorie percepcji i teorie psychologiczne.
 2. Rysunek: rodziny, drzewa, nauczyciela, klasy.
 3. Test apercepcji tematycznej i test plam.
 4. Analiza opowieści dziecka.
 5. Inne testy i techniki.
 6. Warsztat – praktyczne sprawdzenie poznanych technik.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW

Koszt*: 250 zł

(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

*Przy jednoczesnym zapisie na szkolenie „Emisja głosu. Jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać”, rabat w wysokości 50 zł

 

Zaburzenia mowy a komunikacja alternatywna (AAC)

Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę zaburzeń mowy oraz zaprezentowanie najpopularniejszych metod komunikacji alternatywnej dla dzieci niemówiących lub słabomówiących. Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Szkolenie ma charakter seminaryjny z elementami pracy warsztatowej. 

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej

Program szkolenia:

 1. Prawidłowy rozwój mowy dziecka
 2. Zaburzenia mowy i języka
 3. Mowa a wymowa oraz mówienie a komunikacja
 4. Podstawowe informacje o AAC
 5. Cele wprowadzania AAC
 6. Przegląd dostępnych metod AAC (m.in. Makaton i Piktogramy)
 7. Metodyka dobierania metody AAC do potrzeb jej użytkownika
 8. Sposoby wprowadzania AAC
 9. Sposoby zmieniania jednej metody AAC na inną.
 10. AAC a mowa werbalna

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW

Koszt*: 250 zł

(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

 

*Przy jednoczesnym zapisie na szkolenie „Zaburzenia mowy, a komunikacja alternatywna (AAC)”, rabat w wysokości 50 zł

 

Emisja głosu. Jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom i studentom oraz wszystkim osobom pracującym głosem.

Szkolenie odbywa się w formie seminaryjnej z elementami pracy warsztatowej.

Prowadzący: mgr Monika Kowalska - logopeda, pedagog

Program szkolenia:

 1. Czym jest emisja głosu – jak korzystać z aparatu mowy
 2. Ćwiczenia usprawniające artykulację, dykcję
  i pracę rezonatorów
 3. Praca z ciałem, a właściwa emisja
 4. Terapeutyczne działanie dźwięku, odkrywania swojego potencjału, wyzwalanie kreatywności
 5. Higiena głosu

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 220 zł 
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Leczenie psychiatryczne a proces terapeutyczny

Szkolenie dotyczy zagadnień praktycznych związanych z rolą lekarza psychiatry w pracy psychoterapeuty, psychologa lub innych specjalistów zajmujących się wsparciem i terapią. Szkolenie dedykowane jest psychoterapeutom, psychologom, psychiatrom, studentom.
Szkolenie jest w dużej części oparte na pracy warsztatowej z prezentacją przykładów z praktyki klinicznej.

Prowadzący: lek. Joanna Wesołowska – psychiatra, psychoterapeuta.

Program szkolenia:

 1. O współpracy psychologa i psychiatry – kto jest kim?
 2. Rola psychologa i lekarza a objawy psychosomatyczne.
 3. Wątpliwości diagnostyczne.
 4. Weź pigułkę – czyli kiedy leki pomagają, a kiedy przeszkadzają
 5. Kukułcze jajo – pacjent z myślami „S”. Kto leczy myśli samobójcze?
 6. Przyjaciel czy wróg – oczekiwania i rozczarowania ze współpracy psychiatry i terapeuty.
 7. I żyli długo i szczęśliwie – czyli do czego psychologowi potrzebny psychiatra, do czego psychiatrze potrzebny psycholog.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO,
ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW
Koszt: 210 zł
(cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe, dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności).

Depresja- choroba naszych czasów

Szkolenie w sposób teoretyczny oraz praktyczny wprowadza uczestników w zagadnienie depresji rozpatrywane pod kątem pracy z pacjentem dorosłym oraz młodzieżą. Szkolenie dedykowane jest psychologom, terapeutom, studentom oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką depresji.
Szkolenie jest w dużej części oparte na pracy warsztatowej z prezentacją przykładów z praktyki klinicznej.

Prowadzący: dr Anna Mach - psycholog, psychoterapeuta.

Program szkolenia:

 1. Jak rozpoznać depresję? Kryteria diagnostyczne depresji wg DSM-V i ICD-10.
 2. Jak wygląda depresja? Obraz kliniczny choroby u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży; diagnoza różnicowa.
 3. Skąd się bierze depresja? Rozumienie mechanizmów powstawania depresji.
 4. Jak leczyć depresję? Terapia depresji w nurcie poznawczym i psychodynamicznym.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer