Szkolenia dla terapeutów, specjalistów i studentów


  Termin: 28.08.2021r.
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 290 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

  Szkolenie dla początkujących terapeutów: Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

  Szkolenie "Terapeuta-Cień" dedykowane jest terapeutom, asystentom, nauczycielom i studentom pragnącym zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie  warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

  Program szkolenia:

  Część 1 – Czym jest autyzm i zespół Aspergera

  1. Wprowadzenie w  zagadnienia autyzmu i zespołu Aspergera: historia i etiologia zaburzeń.
  2. Charakterystyczne objawy: Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
  3. Jak autysta widzi świat: Funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne (SI).

  Część 2 – Praca terapeuty cienia:

  1. Kim jest terapeuta cień – zadania w procesie terapeutycznym.
  2. Jak pracuje terapeuta cień – techniki i metody pracy.
  3. Rola cienia w procesie edukacyjnym – najpopularniejsze metody pracy.
  4. Współpraca środowisk – zadania asystenta w kontakcie z rodzicem i kadrą.

  Termin: 04.09.2021 r. 
  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 290 zł*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
  *Przy zapisie na szkolenie „Zachowania Trudne - jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u osób z autyzmem i ZA” rabat w wysokości 10%

  Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia

  Podstawowe szkolenie na temat autyzmu i zespoły Aspergera.

  Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
  2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
  3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne - jak wygląda świat oczami autysty.
  4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  5. Fakty, mity, ciekawostki.
  6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
  7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.

  Termin: 05.09.2021r. 
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 350 zł*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
   *Przy zapisie na szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia” rabat w wysokości 10%.

  Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi osób z autyzmem i zespołem Aspergera

  Szkolenie z zachowań trudnych dzieci z autyzmem.

  Szkolenie poświęcone jest technikom i metodom radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na takie zachowania jak: agresja, autoagresja, napady złości, bunt, ucieczki, uciążliwe schematy i wiele innych.

  Ze względu na praktyczną formę szkolenia, w szczególności zapraszamy kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, asystentów i inne zainteresowane osoby. Na szkolenie serdecznie zapraszamy też rodziców i wszystkie osoby zainteresowane tematyką autyzmu i ZA. Gwarantujemy uzyskanie dużej wiedzy merytorycznej dla każdej osoby.

  Mile widziane będzie uczestnictwo osób, które mają ukończone szkolenie  „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia” lub „Terapeuta-cień: praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”. 

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Czym są zachowania trudne i jaka jest ich przyczyna.
  2. Jak reagować a jak nie reagować w przypadku zachowań trudnych.
  3. Jak radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci.
  4. Zachowania trudne a deficyty komunikacyjne oraz zaburzenia sensoryczne.
  5. Jakimi technikami eliminować zachowania trudne oraz jak wzmacniać zachowania pożądane.
  6. Jak współpracować z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań u dzieci.
  7. Aspekt etyczny pracy nad zachowaniami trudnymi.

  Termin: 28.08.2021r.
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
  Koszt: 290 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka). 

  Uczeń z zaburzeniami psychicznymi – Rozpoznawanie i wsparcie terapeutyczne

  Jak rozpoznać zaburzenia psychiczne u ucznia? Jak pracować z dzieckiem z problemami psychicznymi? Jak wspierać podopiecznego z trudnościami emocjonalnymi?

  Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę zaburzeń psychicznych występujących u uczniów w wieku szkolny i wczesnoszkolnym. Na szkoleniu omówione zostaną  podłoże oraz charakterystyka zaburzeń, które możemy spotkać u dzieci i młodzieży, m.in. depresja, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania i inne. Zaprezentowane zostaną metody radzenia sobie z problemami uczniów oraz sposoby współpracy kadry z rodzicami. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Jakie zaburzenia możemy spotkać u dzieci i młodzieży? (Podczas szkolenia omawiane będą takie trudności jak: zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nawyków.)
  2. Jakie problemy psychiczne są aktualnie najczęstsze i dlaczego?
  3. Jakie jest podłoże problemów psychicznych?
  4. Jak wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?
  5. Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z trudnościami psychicznymi

  Termin: 18.09.2021r. 
  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 450 zł 
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju

  Szkolenie TUS - zostań terapeutą TUS.

  Warsztat poświęcony tematyce prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie TUS dedykowane jest psychologom, pedagogom, nauczycielom i osobom współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością – osobom posiadającym podstawową wiedzę o zaburzeniach rozwoju pragnącym rozpocząć pracę w charakterze terapeuty/trenera TUS.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Co to jest TUS i jak wygląda sesja TUS.
  2. Jak zaplanować roczny plan pracy z grupą dzieci, młodzieży, dorosłych.
  3. Jak wygląda proces grupowy oraz rola terapeuty.
  4. Jak konstruować dobrą grupę terapeutyczną.
  5. Jakie są najpopularniejsze narzędzia w pracy terapeuty TUS i jak je wykorzystywać.
  6. Jak zaplanować sesję TUS - uczestnicy otrzymują gotowe scenariusze tworzone podczas warsztatu.

  Termin: 03.09.2021 i 25.09.2021r. 
  Czas trwania: 7h
  Koszt: 290 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą

  Jak prowadzić bajkoterapię? Szkolenie dla bajkoterapeutów.

  Szkolenie z bajkoterapii przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki bajkoterapii i tworzenia własnych bajek terapeutycznych opartych na podstawach empirycznych.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Bajkoterapia – zagadnienia teoretyczne.
  2. Rola baśni w rozwoju człowieka.
  3. Strach, lęk i zaburzenia lękowe u dzieci.
  4. Bajkoterapia - narzędzia i metody pracy (bajka diagnostyczna, psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna i relaksacyjna)
  5. Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii.

  Termin: 04.09.2021r. i 26.09.2021r. 
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 290*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   *Przy zapisie na szkolenie "Bajkoterapia - zostań bajkoterapeutą" rabat w wysokości 50 zł

  Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży

  Jak przeprowadzić diagnozę? Jak prowadzić terapię? Przydatne techniki w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.

  Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom projekcyjnym, czyli sposobom wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych. Techniki projekcyjne są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym oraz świetnie sprawdzają się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Metody projekcyjne - zagadnienia teoretyczne
  2. Zapoznanie z wystandaryzowanymi narzędziami metod projekcyjnych
  3. Testy projekcyjne niespełniające standardów - wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
  4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
  5. Techniki projekcyjne jako narzędzie diagnostyczne w pracy terapeutycznej
  6. Warsztat - praktyczne zastosowanie poznanych technik.

   Termin: 18.09.2021r.
   Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
   Koszt: 290 zł
   Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
   Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju

  Czym jest Integracja Sensoryczna? Jak wspierać rozwój sensoryczny?

  Wszystkie zmysły w naszym ciele współpracują ze sobą w określony sposób, pozwalając na złożoną interpretację bodźców i wykonywanie codziennych czynności. Te współzależności kształtują się już w pierwszych miesiącach życia, dlatego ich zaburzenia warto wykryć jak najwcześniej. Wtedy można wprowadzić odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz techniki wspomagające zrównoważony rozwój sensoryczny dziecka, a także tworzyć mu przyjazne otoczenie.

  Czego się tu nauczysz?

  Przede wszystkim podstaw teoretycznych, które pozwolą zrozumieć Integrację Sensoryczną, jej zaburzenia i ich skutki, w szczególności problemy z komunikacją i nauką. Zaprezentujemy (w formie warsztatowej) metody wykrywania zaburzeń, co z pewnością docenią osoby na co dzień pracujące z dziećmi. Ostatnia, praktyczna część kursu poświęcona jest codziennej pracy z podopiecznymi zmagającymi się z zaburzeniami SI. Naucz się jak je wspierać i zapewniać im bezpieczny, zrównoważony rozwój.

  To całodzienne szkolenie przygotowujące do SAMODZIELNEGO WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

  Szkolenie z zaburzeń SI dedykowane jest przede wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale również rodzicom, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI) oraz jak w bezpieczny sposób wspierać rozwój sensoryczny dziecka.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi. Rozmawiamy z uczestnikami i odpowiadamy na ich pytania. Kurs oparty jest na wiedzy akademickiej oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy terapeutycznej.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS.  W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Program szkolenia:

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej.
  2. Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej.
  3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a zaburzenia mowy.
  4. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a niepowodzenia szkolne.
  5. Metodyka przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (bez użycia specjalistycznego sprzętu). Zajęcia warsztatowe.
  6. Wspomaganie dziecka z zaburzeniami SI w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych – jak bezpiecznie wspierać rozwój sensoryczny dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia. Zajęcia warsztatowe.

  Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

   Termin: 21.08.2021r. i 25.09.2021r.
   Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
   Koszt: 290 zł
   Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
   Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

   

  Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem? Metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Szkolenie z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Szkolenie ma na celu przybliżyć ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Uczestnicy poznają zagadnienia prawa oświatowego i wynikające z niego obowiązki nauczycielskie. Ponadto zrozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz zdobędą wiedzą, w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda, specjalista pracujący z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach.

  Program szkolenia:

  1. Prawne vademecum nauczyciela.
  2. Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
  3. Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.
  4. Zasady pracy z dzieckiem z :
   - niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
   - autyzmem w tym zespołem Aspergera
   - afazją
   - wadami wzroku lub słuchu
   - niedostosowaniem społecznym
  5. Rola specjalistów w procesie kształcenia : nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.
  6. Dostosowanie miejsca pracy.
  7. Zasady oceniania.

  Termin: 29.08.2021r.
  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 290 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  Superlogopeda! Organizacja pracy w placówkach oświatowych.

  Jak zacząć pracę jako logopeda? Organizacja opieki logopedycznej w placówce. Jak efektywnie przygotować plan działań na cały rok szkolny?

  Praca logopedy to niezwykle odpowiedzialne zadanie, gdyż efekty jego działań rzutują na całe późniejsze życie podopiecznych. To jednak nie tylko wykonywanie z dziećmi ćwiczeń czy techniki, których nauczysz się na studiach. To tworzenie długoterminowych planów terapii, prowadzenie dokumentacji, współpraca z nauczycielami oraz rodzicami. Bywa to często frustrujące, warto więc przygotować się odpowiednio. Podobnie ma się rzecz z warunkami zatrudnienia – przedstawiamy sytuację prawną oraz realia rynkowe, czyli tłumaczymy, jak wypełniać misję logopedy i nie zwariować.

  Dla kogo jest ten kurs?

  Szkolenie dedykowane jest logopedom rozpoczynającym pracę w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie), studentom logopedii, dyrektorom placówek zatrudniających logopedów oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematem.

  Czego się nauczysz?

  Przede wszystkim wykorzystywać odpowiednio posiadaną wiedzę. Szkolenie w praktyczny, warsztatowy sposób przygotowuje do pracy logopedy w nowym roku szkolnym. Warsztat porządkuje wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, organizacji pracy logopedy oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z orzeczeniem, oraz w normie rozwojowej. W ten sposób nie tylko zwiększysz swoje kompetencje, ale przede wszystkim poprawisz jakość swojej pracy oraz jej komfort.

  Bywa ciężko

  Nie boimy się trudnych tematów. Wiemy, że staż potrafi zmienić się w piekło, a współpracownicy mogą doprowadzić do załamania. Będziemy rozmawiać między innymi o najczęściej występujących wyzwaniach i popełnianych błędach, pracy z uczniami o potrzebach specjalnych i ciężkich rozmowach z rodzicami lub przełożonym. Ważnym elementem szkolenia jest też wypalenie zawodowe u logopedów oraz możliwości rozwoju. W końcu każdy chce godnie pracować i zarabiać, a jednocześnie realizować swoją pasję.

  Program szkolenia:

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące form zatrudniania logopedów w placówkach.
  2. Awans zawodowy logopedy – plan rozwoju zawodowego, działania w ramach stażu, podsumowanie stażu.
  3. Organizacja roku szkolnego – badania przesiewowe, planowanie terapii, ewaluacja działań.
  4. Planowanie pracy dla dzieci objętych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.
  5. Prowadzenie dokumentacji pracy.
  6. Narzędzia diagnostyczne, pomoce logopedyczne, szkolenia – jak dobierać je do swoich potrzeb.
  7. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami, instytucjami.
  8. Propozycja omówienia i modyfikowania dokumentów:
   • Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu.
   • Plan organizacji pracy logopedycznej w roku szkolnym.
   • Formularze badań przesiewowych, wzory zgody na badania i na terapię, regulamin uczestniczenia w zajęciach logopedycznych.
   • Indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, program pracy logopedycznej dla dziecka z KS, WWR.
   • Wzory opinii logopedycznych, informacji na potrzeby różnych osób i instytucji.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym.

  Prowadzący: mgr Anna Zuchora – pedagog, logopeda, neurologopeda.

  Termin: 11.09.2021r.
  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 400 zł
  Uczestnicy otrzymują narzędzie diagnostyczne, materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. Podczas szkolenia  dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
   

  Diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem narzędzia “DIA-LOG”

  Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę diagnozy logopedycznej i wstępnego badania mowy dzieci w wieku zerówkowym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem uniwersalnego, autorskiego narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG". Pozwala ono na kompleksową ocenę umiejętności i możliwości posługiwania się mową, zarówno pod kątem poprawnej wymowy, języka, jak i interakcji werbalnych. To świetne narzędzie to rozpoczęcia pracy z dzieckiem, a szkolenie prowadzi jego autorka, dzięki czemu uczestnicy zostaną wprowadzeni w jego tajniki w najlepszy możliwy sposób.

  Na czym polega „DIA-LOG”?

  Narzędzie to służy do ustalenia, czy u badanego dziecka występują nieprawidłowości w obrębie następujących obszarów: zasób słownictwa, jakość artykulacji, umiejętność wchodzenia w rolę i dialogowania w sytuacjach społecznych, umiejętność odmieniania rzeczownika – tworzenie dopełniacza, narzędnika i miejscownika oraz tworzenie wyrażeń przyimkowych, rozumienie pytań, stosowanie wyrażeń przyimkowych oraz zdolność wczuwania się w drugą istotę (tzw. teorię umysłu).

  Stworzone jest w taki sposób, by można było wstępnie ocenić mowę i wymowę dziecka w naturalnej dla niego sytuacji komunikacyjnej, czyli w dialogu. Zmniejsza to stres związany z nietypową sytuacją, a jednocześnie umożliwia uzyskanie bardziej miarodajnych wyników niż typowe testy. Na ich podstawie można zaplanować dalszy proces diagnostyczny oraz opracować wstępny plan terapii logopedycznej.

  Jak pracujemy?

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi. Co to oznacza? Uczestnicy będą wdrażani w używanie narzędzia przez cały czas trwania zajęć. Będziemy też rozmawiać, a konkretne aspekty odniesiemy do przykładów i doświadczeń, którymi się z nami podzielicie. Dyskusja i wymiana zdań są nieodłącznymi elementami warsztatów.

  Program szkolenia:

  • Diagnoza logopedyczna – omówienie różnych podejść do badania mowy i wymowy.
  • Strategie diagnostyczne stosowane w logopedii.
  • Narzędzie „DIA-LOG” – omówienie zastosowania narzędzia w diagnozie logopedycznej.
  • Metodyka przeprowadzania badania logopedycznego z wykorzystaniem narzędzia „DIA-LOG”.
  • Analiza i interpretacja wyników uzyskanych podczas badania narzędziem „DIA-LOG”.
  • Dyskusja oraz pytania uczestników szkolenia.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. UWAGA! Cena szkolenia zawiera NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE do samodzielnego stosowania!

  Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak – Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, autorka narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG".

   Termin: 18.09.2021r. 
   Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
   Koszt: 350 zł*
   Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
   Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
  *Przy zapisie na kontynuację, czyli szkolenie „Tworzenie indywidualnych programów IPET”, rabat w wysokości 100 zł 

  Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

  Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

  Jak wykonać diagnozę funkcjonalną? Jak dobrze przeprowadzić diagnozę? Szkolenie przygotowujące do samodzielnej diagnozy funkcjonalnej.

  Diagnoza funkcjonalna to diagnoza wykonywana przynajmniej raz w roku dla dziecka z orzeczeniem, bądź podopiecznego wykazującego trudności rozwojowe. Dobrze skonstruowana diagnoza powala określić, w jakim obszarze funkcjonowania dziecka konieczne jest wsparcie rozwoju oraz stanowi doskonały punkt wyjścia do tworzenia  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPETu). Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonania diagnozy funkcjonalnej w oparciu o arkusze obserwacji oraz prezentuje najpopularniejsze narzędzia diagnostyczne stosowne powszechnie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, inne trudności rozwojowe) w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, poradnia).

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Agnieszka Bartosiewicz  - psycholog, oligofrenopedagog

  Program szkolenia:

  1. Diagnoza funkcjonalna - czym jest?
  2. Zawieranie relacji terapeutycznej.
  3. Kolejność procedur z zachowaniem indywidualizacji.
  4. Prezentacja testów (PEP-r, ATEC, VB-Mapp, Diagramy PAC, Arkusze obserwacji poszczególnych funkcji).
  5. Ćwiczenia dotyczące stosowania.
  6. Wnioski i trudności w użyciu.

  Termin: 19.09.2021r. 
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 350 zł*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  *Przy zapisie na szkolenie poprzedzające „Diagnoza funkcjonalna ” rabat w wysokości 100 zł

  Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET

  Jak napisać IPET? Szkolenie IPET: warsztat z tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych IPET

  Szkolenie IPET przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest przedstawienie użytecznych informacji na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Anna Zuchora - pedagog, logopeda, neurologopeda.

  Program szkolenia:

  1. Jakie są podstawy prawne IPETu.
  2. Dla kogo należy tworzyć IPET.
  3. Do czego służy wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania.
  4. Jak stworzyć IPET.
  5. Jak ewaluować IPET.

   

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 290 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie

  Jak dieta wpływa na zdrowie dziecka z autyzmem?

  Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującymi z dziećmi z autyzmem pragnącym poszerzyć wiedzę na temat wspierania procesu terapii oddziaływaniem dietetycznym. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem diety eliminacyjnej dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska - dietetyk kliniczny

  Program szkolenia:

  1. Percepcja zjawiska autyzmu.
  2. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.
  3. Specyfika zachowań żywieniowych osób z autyzmem- złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych.
  4. Zmiany w sposobie żywienia osób z autyzmem- umiejętny dobór diagnostyki oraz dalszego postępowania dietetycznego- indywidualność zaleceń.
  5. Wspomaganie suplementacyjne diety u osób z autyzmem- czy istnieje taka konieczność?
   Studium przypadku.

  Termin: 12.09.2021r.
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 300 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  Seks ≠ Tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

  Ostatnie kilka lat to absolutna rewolucja w kontekście rozmów o seksie. Jeden z podstawowych aspektów ludzkiego życia przestaje być omawiany szeptem. Jeszcze niedawno o seksualności osób z ASD nie mówiło się zupełnie – temat zazwyczaj pomijano. Czas to zmienić! To szkolenie przybliża rozwój seksualny osób w spektrum autyzmu, ich potrzeby, a także potencjalne zagrożenia. Nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale też pokazuje, jak wprowadzać ją w życie i rozmawiać o tematach, które nadal wiele osób krępują.

  Czego się nauczysz?

  Szkolenie podejmujące temat seksualności osób z ASD – dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę rozwoju psychoseksualnego osób z autyzmem, uczą się reagować na przejawy seksualności podopiecznych oraz eliminować nieprawidłowe zachowania pojawiające się w tym obszarze.  Kurs pokazuje opiekunom jak rozmawiać z podopiecznymi o dojrzewaniu, tożsamości płciowej, potrzebach seksualnych oraz jak w tym obszarze wspierać rodzica dziecka z autyzmem. Wyjaśniamy też różnice względem typowego rozwoju psychoseksualnego, ich przyczyny i następstwa.

  Dla kogo jest to szkolenie i jak wygląda?

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom, pedagogom, studentom oraz wszystkim osobom pracującym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju w każdym wieku: dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Pozwala na podniesienie kwalifikacji i podnosi jakość wsparcia, którego udzielają opiekunowie oraz usprawnia komunikację z podopiecznymi. Nie znajdziesz drugiego tak kompleksowego kursu na temat seksualności osób w spektrum autyzmu.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi. Rozpoczynamy wstępem teoretycznym i stopniowo wplatamy między przekazywanie wiedzy dyskusję oraz ćwiczenia. Ważnym elementem są komentarze do doświadczeń uczestników oraz ich pytania. To nie będzie nudne siedzenie na prezentacji, ale aktywny kurs zapewniający wiedzę opartą na nauce oraz latach pracy z osobami ASD.

  Program szkolenia:

  • Rozwój psychoseksualny człowieka.
  • Osoby ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania.
  • Specyfika rozwoju psychoseksualnego u osób z ASD.
  • Zachowania prawidłowe a zachowania nieprawidłowe.
  • Sposoby reagowania na przejawy seksualności osób z ASD.
  • Rozmowa z osobą z ASD o jej seksualności – rozwijanie świadomości seksualnej.
  • Rozmowa z rodzicami osoby ASD – współpraca i wsparcie.

  Szkolenie odbywa się w formie warsztatu z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym.

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler – psycholog, diagnosta, terapeuta.

  Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

  Zostaw numer