Szkolenia dla terapeutów, specjalistów i studentów


  Termin: 21 oraz 22 sierpień 2021
  I część szkolenia: 21.08 godz. 16.00-19.00
  II część szkolenia: 22.08 godz. 10.00-13.00
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

  Szkolenie dla początkujących terapeutów: Praca terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

  Szkolenie "Terapeuta-Cień" dedykowane jest terapeutom, asystentom, nauczycielom i studentom pragnącym zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w charakterze terapeuty-cienia.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

  Program szkolenia:

  Część 1 – Czym jest autyzm i zespół Aspergera

  1. Wprowadzenie w  zagadnienia autyzmu i zespołu Aspergera: historia i etiologia zaburzeń.
  2. Charakterystyczne objawy: Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
  3. Jak autysta widzi świat: Funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz zaburzenia sensoryczne (SI).

  Część 2 – Praca terapeuty cienia:

  1. Kim jest terapeuta cień – zadania w procesie terapeutycznym.
  2. Jak pracuje terapeuta cień – techniki i metody pracy.
  3. Rola cienia w procesie edukacyjnym – najpopularniejsze metody pracy.
  4. Współpraca środowisk – zadania asystenta w kontakcie z rodzicem i kadrą.

  Termin: 26 oraz 27 czerwiec  2021
  I część szkolenia: 26.06 godz. 10.00-13.30 
  II częśc szkolenia: 27.06 godz. 10.00-13.30
  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 250 zł*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
  *Przy zapisie na szkolenie „Zachowania Trudne - jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u osób z autyzmem i ZA” rabat w wysokości 10%

  Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia

  Podstawowe szkolenie na temat autyzmu i zespoły Aspergera.

  Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera (ZA), kryteriów diagnostycznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem i ZA. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką całościowych zaburzeń rozwoju, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem, studentów oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Autyzm i zespół Aspergera- historia i etiologia zaburzeń.
  2. Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
  3. Funkcjonowanie poznawcze i społeczne - jak wygląda świat oczami autysty.
  4. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  5. Fakty, mity, ciekawostki.
  6. Najpopularniejsze metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA.
  7. Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną.

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 350 zł*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
   *Przy zapisie na szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera - diagnoza i terapia” rabat w wysokości 10%.

  Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi osób z autyzmem i zespołem Aspergera

  Szkolenie z zachowań trudnych dzieci z autyzmem.

  Szkolenie poświęcone jest technikom i metodom radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na takie zachowania jak: agresja, autoagresja, napady złości, bunt, ucieczki, uciążliwe schematy i wiele innych.

  Ze względu na praktyczną formę szkolenia, w szczególności zapraszamy kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, asystentów i inne zainteresowane osoby. Na szkolenie serdecznie zapraszamy też rodziców i wszystkie osoby zainteresowane tematyką autyzmu i ZA. Gwarantujemy uzyskanie dużej wiedzy merytorycznej dla każdej osoby.

  Mile widziane będzie uczestnictwo osób, które mają ukończone szkolenie  „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia” lub „Terapeuta-cień: praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”. 

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Czym są zachowania trudne i jaka jest ich przyczyna.
  2. Jak reagować a jak nie reagować w przypadku zachowań trudnych.
  3. Jak radzić sobie z agresją i autoagresją dzieci.
  4. Zachowania trudne a deficyty komunikacyjne oraz zaburzenia sensoryczne.
  5. Jakimi technikami eliminować zachowania trudne oraz jak wzmacniać zachowania pożądane.
  6. Jak współpracować z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań u dzieci.
  7. Aspekt etyczny pracy nad zachowaniami trudnymi.

  Termin: 26 oraz 27 czerwiec 2021
  I część szkolenia: 26.06 godz. 14.00-17.30 
  II część szkolenia: 27.06 godz. 14.00-17.30
  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka). 

  Uczeń z zaburzeniami psychicznymi – Rozpoznawanie i wsparcie terapeutyczne

  Jak rozpoznać zaburzenia psychiczne u ucznia? Jak pracować z dzieckiem z problemami psychicznymi? Jak wspierać podopiecznego z trudnościami emocjonalnymi?

  Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę zaburzeń psychicznych występujących u uczniów w wieku szkolny i wczesnoszkolnym. Na szkoleniu omówione zostaną  podłoże oraz charakterystyka zaburzeń, które możemy spotkać u dzieci i młodzieży, m.in. depresja, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania i inne. Zaprezentowane zostaną metody radzenia sobie z problemami uczniów oraz sposoby współpracy kadry z rodzicami. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Jakie zaburzenia możemy spotkać u dzieci i młodzieży? (Podczas szkolenia omawiane będą takie trudności jak: zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nawyków.)
  2. Jakie problemy psychiczne są aktualnie najczęstsze i dlaczego?
  3. Jakie jest podłoże problemów psychicznych?
  4. Jak wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?
  5. Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z trudnościami psychicznymi

  Termin: 26 oraz 27 czerwiec 2021
  I część szkolenia: 26.06 godz. 16.00-20.00
  II część szkolenia: 27.06 godz. 10.00-13.00

  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 
  Koszt: 350 zł 
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Jak prowadzić TUS – trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju

  Szkolenie TUS - zostań terapeutą TUS.

  Warsztat poświęcony tematyce prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenie TUS dedykowane jest psychologom, pedagogom, nauczycielom i osobom współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością – osobom posiadającym podstawową wiedzę o zaburzeniach rozwoju pragnącym rozpocząć pracę w charakterze terapeuty/trenera TUS.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Maria Kłym-Guba - psycholog, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Co to jest TUS i jak wygląda sesja TUS.
  2. Jak zaplanować roczny plan pracy z grupą dzieci, młodzieży, dorosłych.
  3. Jak wygląda proces grupowy oraz rola terapeuty.
  4. Jak konstruować dobrą grupę terapeutyczną.
  5. Jakie są najpopularniejsze narzędzia w pracy terapeuty TUS i jak je wykorzystywać.
  6. Jak zaplanować sesję TUS - uczestnicy otrzymują gotowe scenariusze tworzone podczas warsztatu.

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą

  Jak prowadzić bajkoterapię? Szkolenie dla bajkoterapeutów.

  Szkolenie z bajkoterapii przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki bajkoterapii i tworzenia własnych bajek terapeutycznych opartych na podstawach empirycznych.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line. Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Bajkoterapia – zagadnienia teoretyczne.
  2. Rola baśni w rozwoju człowieka.
  3. Strach, lęk i zaburzenia lękowe u dzieci.
  4. Bajkoterapia - narzędzia i metody pracy (bajka diagnostyczna, psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna i relaksacyjna)
  5. Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii.

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
  Koszt: 250 zł* 
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  *Przy zapisie na szkolenie "Bajkoterapia - zostań bajkoterapeutą" rabat w wysokości 50 zł

  Metody Projekcyjne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży

  Jak przeprowadzić diagnozę? Jak prowadzić terapię? Przydatne techniki w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.

  Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom projekcyjnym, czyli sposobom wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych. Techniki projekcyjne są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym oraz świetnie sprawdzają się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Dagmara Kocik  - psycholog, pedagog, terapeuta

  Program szkolenia:

  1. Metody projekcyjne - zagadnienia teoretyczne
  2. Zapoznanie z wystandaryzowanymi narzędziami metod projekcyjnych
  3. Testy projekcyjne niespełniające standardów - wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
  4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
  5. Techniki projekcyjne jako narzędzie diagnostyczne w pracy terapeutycznej
  6. Warsztat - praktyczne zastosowanie poznanych technik.

  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 – 17:00)
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

  Zaburzenia SI – Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju

  Czym jest Integracja Sensoryczna? Jak wspierać rozwój sensoryczny?

  Szkolenie z zaburzeń SI dedykowane jest  przede wszystkim specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale również rodzicom, studentom oraz wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się, czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI) oraz jak w bezpieczny sposób wspierać rozwój sensoryczny dziecka.
  Szkolenie przygotowujące do SAMODZIELNEGO WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS.  W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
  2. Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
  3. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a zaburzenia mowy
  4. Zaburzenia Integracji Sensorycznej a niepowodzenia szkolne
  5. !!! Metodyka przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej (bez użycia specjalistycznego sprzętu) - warsztat
  6. !!! Wspomaganie dziecka z zaburzeniami SI w warunkach przedszkolnych, szkolnych i domowych - jak bezpiecznie wspierać rozwój sensoryczny dziecka poprzez zabawę i ćwiczenia - warsztat

  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00-17:00)
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

   

   

  Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem? Metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Szkolenie z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Szkolenie ma na celu przybliżyć ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Uczestnicy poznają zagadnienia prawa oświatowego i wynikające z niego obowiązki nauczycielskie. Ponadto zrozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz zdobędą wiedzą, w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda, specjalista pracujący z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach.

  Program szkolenia:

  1. Prawne vademecum nauczyciela.
  2. Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
  3. Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.
  4. Zasady pracy z dzieckiem z :
   - niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
   - autyzmem w tym zespołem Aspergera
   - afazją
   - wadami wzroku lub słuchu
   - niedostosowaniem społecznym
  5. Rola specjalistów w procesie kształcenia : nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.
  6. Dostosowanie miejsca pracy.
  7. Zasady oceniania.

  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  Superlogopeda! Organizacja pracy w placówkach oświatowych.

  Jak zacząć pracę jako logopeda? Organizacja opieki logopedycznej w placówce. Jak efektywnie przygotować plan działań na cały rok szkolny?

  Szkolenie dedykowane jest logopedom rozpoczynającym pracę w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie), studentom logopedii, dyrektorom placówek zatrudniających logopedów oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematem. Szkolenie w praktyczny, warsztatowy sposób przygotowuje do pracy logopedy w nowym roku szkolnym. Warsztat porządkuje wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, organizacji pracy logopedy oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z orzeczeniem oraz w normie rozwojowej.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Anna Zuchora - pedagog, logopeda, neurologopeda.

  Program szkolenia:

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące form zatrudniania logopedów w placówkach
  2. Awans zawodowy logopedy – plan rozwoju zawodowego, działania w ramach stażu, podsumowanie stażu
  3. Organizacja roku szkolnego – badania przesiewowe, planowanie terapia, ewaluacja działań
  4. Planowanie pracy dla dzieci objętych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
  5. Prowadzenie dokumentacji pracy
  6. Narzędzia diagnostyczne, pomoce logopedyczne, szkolenia – jak dobierać je do swoich potrzeb
  7. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami, instytucjami
  8. Propozycja omówienia i modyfikowania dokumentów:
   - plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu
   - plan organizacji pracy logopedycznej w roku szkolnym
   - formularze badań przesiewowych, wzory zgody na badania i na terapię, regulamin uczestniczenia w zajęciach logopedycznych
   - indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, program pracy logopedycznej dla dziecka z KS, WWR
   - wzory opinii logopedycznych, informacji na  potrzeby różnych osób i instytucji

  Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00 - 17:00)
  Koszt: 400 zł
  Uczestnicy otrzymują narzędzie diagnostyczne, materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności. Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
   

  Diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem narzędzia “DIA-LOG”

  Diagnoza logopedyczna. Wykorzystanie narzędzia „DIA-LOG” w praktyce logopedycznej.

  Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę diagnozy logopedycznej i wstępnego badania mowy dzieci w wieku zerówkowym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem uniwersalnego narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG"

  Narzędzie „DIA-LOG” służy do ustalenia, czy u badanego dziecka występują nieprawidłowości w obrębie następujących obszarów: zasób słownictwa, jakość artykulacji, umiejętność wchodzenia w rolę i dialogowania w sytuacjach społecznych, umiejętność odmieniania rzeczownika – tworzenie dopełniacza, narzędnika i miejscownika oraz tworzenie wyrażeń przyimkowych, rozumienie pytań, stosowanie wyrażeń przyimkowych oraz zdolność wczuwania się w drugą istotę (tzw. teorię umysłu). Stworzone jest w taki sposób, by można było wstępnie ocenić mowę i wymowę dziecka w naturalnej dla niego sytuacji komunikacyjnej, czyli w dialogu. Na podstawie wyników uzyskanych po przeprowadzeniu badania narzędziem „DIA-LOG” można zaplanować dalszy proces diagnostyczny oraz opracować wstępny plan terapii logopedycznej. UWAGA! Cena szkolenia zawiera NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE do samodzielnego stosowania! 

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, autorka narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG".

  Program szkolenia:

  1. Diagnoza logopedyczna – omówienie różnych podejść do badania mowy i wymowy.
  2. Strategie diagnostyczne stosowane w logopedii.
  3. Narzędzie „DIA-LOG” – omówienie zastosowania narzędzia w diagnozie logopedycznej.
  4. Metodyka przeprowadzania badania logopedycznego z wykorzystaniem narzędzia „DIA-LOG”.
  5. Analiza i interpretacja wyników uzyskanych podczas badania narzędziem „DIA-LOG”.
  6. Dyskusja oraz pytania uczestników szkolenia.

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
  Koszt: 350 zł*
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).
  *Przy zapisie na kontynuację, czyli szkolenie „Tworzenie indywidualnych programów IPET”, rabat w wysokości 100 zł 

  Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

  Diagnoza funkcjonalna dziecka z orzeczeniem.

  Jak wykonać diagnozę funkcjonalną? Jak dobrze przeprowadzić diagnozę? Szkolenie przygotowujące do samodzielnej diagnozy funkcjonalnej.

  Diagnoza funkcjonalna to diagnoza wykonywana przynajmniej raz w roku dla dziecka z orzeczeniem, bądź podopiecznego wykazującego trudności rozwojowe. Dobrze skonstruowana diagnoza powala określić, w jakim obszarze funkcjonowania dziecka konieczne jest wsparcie rozwoju oraz stanowi doskonały punkt wyjścia do tworzenia  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPETu). Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonania diagnozy funkcjonalnej w oparciu o arkusze obserwacji oraz prezentuje najpopularniejsze narzędzia diagnostyczne stosowne powszechnie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, inne trudności rozwojowe) w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, poradnia).

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Agnieszka Bartosiewicz  - psycholog, oligofrenopedagog

  Program szkolenia:

  1. Diagnoza funkcjonalna - czym jest?
  2. Zawieranie relacji terapeutycznej.
  3. Kolejność procedur z zachowaniem indywidualizacji.
  4. Prezentacja testów (PEP-r, ATEC, VB-Mapp, Diagramy PAC, Arkusze obserwacji poszczególnych funkcji).
  5. Ćwiczenia dotyczące stosowania.
  6. Wnioski i trudności w użyciu.

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
  Koszt: 350 zł* 
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  *Przy zapisie na szkolenie poprzedzające „Diagnoza funkcjonalna – Profil Psychoedukacyjny PEP-r” rabat w wysokości 100 zł

  Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych IPET

  Jak napisać IPET? Szkolenie IPET: warsztat z tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych IPET

  Szkolenie IPET przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem szkolenia jest przedstawienie użytecznych informacji na temat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).

  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Anna Zuchora - pedagog, logopeda, neurologopeda.

  Program szkolenia:

  1. Jakie są podstawy prawne IPETu.
  2. Dla kogo należy tworzyć IPET.
  3. Do czego służy wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania.
  4. Jak stworzyć IPET.
  5. Jak ewaluować IPET.

   

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 -16:00)
  Koszt: 250 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  Autyzm a dieta. Postępowanie dietetyczne w autyzmie

  Jak dieta wpływa na zdrowie dziecka z autyzmem?

  Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującymi z dziećmi z autyzmem pragnącym poszerzyć wiedzę na temat wspierania procesu terapii oddziaływaniem dietetycznym. Na szkoleniu uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem diety eliminacyjnej dla dzieci z nietolerancjami pokarmowymi.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska - dietetyk kliniczny

  Program szkolenia:

  1. Percepcja zjawiska autyzmu.
  2. Wpływ sposobu żywienia na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka.
  3. Specyfika zachowań żywieniowych osób z autyzmem- złożone uwarunkowania wyborów żywieniowych.
  4. Zmiany w sposobie żywienia osób z autyzmem- umiejętny dobór diagnostyki oraz dalszego postępowania dietetycznego- indywidualność zaleceń.
  5. Wspomaganie suplementacyjne diety u osób z autyzmem- czy istnieje taka konieczność?
   Studium przypadku.

  Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych (10:00 - 16:00)
  Koszt: 300 zł
  Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, dyplom oraz zaświadczenie z opisem nabytych umiejętności.
  Podczas szkolenia dostępny jest drobny poczęstunek (kawa/herbata/ciastka).

  Seks ≠ Tabu. Potrzeby seksualne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

  Seksualność osób z autyzmem.

  Szkolenie podejmujące temat seksualności osób z ASD - dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę rozwoju psychoseksualnego osób z autyzmem, uczą się reagować na przejawy seksualności podopiecznych oraz eliminować nieprawidłowe zachowania pojawiające się w tym obszarze.  Kurs pokazuje opiekunom jak rozmawiać z podopiecznymi o dojrzewaniu, tożsamości płciowej, potrzebach seksualnych oraz jak w tym obszarze wspierać rodzica dziecka z autyzmem. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, psychologom, pedagogom, studentom oraz wszystkim osobom pracującym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju w każdym wieku: dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

  Szkolenie ma charakter seminaryjny. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi.

  Szkolenie odbywa się w formie kameralnego warsztatu (max 5 osób) z zachowaniem zaleceń sanitarnych GIS. W razie nasilenia się sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie interaktywnej videokonferencji on-line.  Szkolenie dodatkowo będzie transmitowane on-line dla wszystkich osób, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym. 

  Prowadzący: dr Agnieszka Siedler - psycholog, diagnosta, terapeuta.

  Program szkolenia:

  1. Rozwój psychoseksualny człowieka
  2. Osoby ze spektrum autyzmu w okresie dojrzewania
  3. Specyfika rozwoju psychoseksualnego u osób z ASD
  4. Zachowania prawidłowe a zachowania nieprawidłowe
  5. Sposoby reagowania na przejawy seksualności osób z ASD
  6. Rozmowa z osobą z ASD o jej seksualności – rozwijanie świadomości seksualnej
  7. Rozmowa z rodzicami osoby ASD – współpraca i wsparcie

  Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

  Zostaw numer