nasz zespół

psychiatra dla dorosłych

p.stosik

Paweł Stasik

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, którą odbywa w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją główną działalność leczniczą prowadzi w Oddziale F6 Diagnostyczno–Terapeutycznym dla Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu oraz Diagnostyki Spektrum Autyzmu i Zaburzeń Neurorozwojowych. 

psycholog dziecięcy

Maria Kłym-Guba psycholog

maria kłym-guba

Psycholog,  promotor zdrowia psychicznego. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

hanna domaradzka psycholog

Hanna Domaradzka

Psycholog, pedagog, doradczyni zawodowa. Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością z neuropsychologii klinicznej 

Małgorzata Chmielińska

Psycholog, trener TUS, Prowadzi naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

sylwia gilewska-matysiak

Psycholog i mediator, terapeuta TUS. Ukończyła studia magisterskie z psychologii  na Uniwersytecie SWPS. Bliski jest jej nurt systemowy (rodzinny).

Dominika Stelmaszczyk

Psycholog, trenerka TUS. Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim na specjalizacji psychologia kliniczna dziecka i rodziny.

Irena Lengiewicz

Psycholog, terapeuta TUS. Ukończyła studia magisterskie z psychologii  na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  

Jacek Tkaczenko

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Ukończył jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS

liudmyla novyk

Psycholog, doktor nauk filozoficznych na kierunku psychologia. Posiada prawie 20letnie doświadczenie w pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

Alicja Grudowska

Psycholog, trenerka TUS. Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i rodziny.

Dominika Szabat

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta TUS.  Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. 

LILIAN KANEKO

Psycholog, diagnosta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Posiada kwalifikacje do diagnozowania narzędziami ADOS-2, Stanford Binet 5 oraz PEP-3-PL

logopeda

Malwina Butkiewicz

Logopeda. Terapeutka ręki. Ukończyła Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się Polskim Językiem Migowym. Pracuje z dziećmi z dyslaliami, rozszczepem podniebienia, opóźnionym rozwojem mowy oraz dziećmi dwujęzycznymi .

Karolina Młynek

Logopedka. Ukończyła Logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika również na UWr.  Absolewentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Kształcenie muzyczno-ruchowe.

Monika Szewczyk

Logopedka. Ukończyła Pedagogikę specjalną specjalność: logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuje z dziećmi z dyslaliami, ze spectrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi dwujęzycznymi oraz z dorosłymi.

Milena Kalińska

 

 

 

neurologopeda

Katarzyna Kornaś

Neurologopeda, logopeda, pedagog. Tworzy autorskie pomoce logopedyczne. Współautorka komiksów logopedycznych oraz czasopisma logopedycznego, autorka artykułów logopedycznych.

Katarzyna MĘDRZAK

Absolwentka neurologopedii i logopedii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie kształciła się pod okiem takich specjalistów jak dr Elżbieta Stecko, dr Anna Prożych czy dr Marikia LItwin

integracja sensoryczna

Jacek Wróbel

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.  

PAULINA SKRZYPIEC

Nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta SI. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej na specjalności edukacja włączająca i integracyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

MARIA WADOŃ

 

 

terapia ręki

Malwina Butkiewicz

Logopeda. Terapeutka ręki. Ukończyła Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się Polskim Językiem Migowym.      

Martyna tarapata

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju oraz certyfikowany terapeuta behawioralny.

pedagog specjalny

Martyna tarapata

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju oraz certyfikowany terapeuta behawioralny.

Monika Gałkowska

 

 

 

DOGOTERAPIA

MATYLDA MATUSIAK

Inżynier kierunku Hodowli i Ochrony Zwierząt Towarzyszących i Dzikich na SGGW. Praktyki odbywała  w psiej szkole policyjnej w Sułkowicach oraz w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Wraz ze swoim psem – Teddym tworzą certyfikowany zespół wizytujący w dogoterapii. Pracuje indywidualnie z właścicielami psów w zakresie treningów i porad behawiorystycznych. Wiedzę i doświadczenie w pracy z psami ma poparte licznymi seminariami, kursami i webinariami o tematyce kynologicznej. Wraz ze swoim psem ciągle poszerzają swoją wiedzę i zdobywają doświadczenie.

dietetyk

Ewa Jagodzińska-Piekarniak

Dietetyk medyczny, psychodietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku Dietetyka oraz podyplomowych studiów Psychodietetyka oraz Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie. Dietetyk polecany przez Fundację Insulinooporności.

psychoterapia dla dorosłych

Kamila Czajkowska

Psycholog, psychoterapeutka, terapeuta uzależnień. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Małgorzata Domańska

Psycholog, psychodietetyk, terapeutka. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej, a także Neuropsychologia Kliniczna i Diagnoza Neuropsychologiczna w Ujęciu Praktycznym.

Aleksandra
Blicharska

Psycholog, terapeutka. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Poznawczo-Behawioralnym oraz studiów podyplomowych z zakresu Neuropsychologii Klinicznej

PSYCHOLOG/COACH

ANNA BLACHOWSKA

Psycholog, coach w podejściu wielopoziomowym. Pracuje w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, kładącym szczególny nacisk na autonomię i zasoby osoby. Podejście to towarzyszy Pani Ani również w trakcie praktyki coachingowej skupionej na wielopoziomowym wspieraniu w rozwoju osobistym.

 

trening umiejętności społecznych

Emilia
Kasprzak

Psycholog, trenerka umiejętności społecznych. Absolwentka 5-letnich studiów psychologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia rodziny. kończyła szkolenia z zakresu Treningu umiejętności społecznych,  poradnictwa psychologicznego (Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota)

Dominika
Szabat

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta TUS. W trakcie szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także trakcie rocznego szkolenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć TUS dla dzieci i młodzieży. 

IRENA LENGIEWICZ

Psycholog, terapeuta TUS. Ukończyła studia magisterskie z psychologii  na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  

 

 

szkolenia

maria
kłym-guba

Psycholog, terapeutka, promotorka zdrowia psychicznego. Specjalistka  w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

agnieszka siedler

Psycholog, diagnosta i terapeuta. Specjalistka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Absolwentka Psychologii Klinicznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka III-stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania (ABA).

zuzanna forszpaniak

Oligofrenopedagog, lektor języka polskiego,  terapeuta i diagnosta SI, logopeda. Wieloletni praktyk, pasjonatka pracy z dziećmi oraz pomysłodawczyni i twórczynią kreatywnych rozwiązań terapeutycznych, pomocy dydaktycznych i narzędzi wspierających diagnozę.

anna
zuchora

Pedagog, logopeda, neurologopeda. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z dyslaliami, opóźnionym rozwojem mowy, a także organizowaniem kształcenia specjalnego, diagnozą i terapią dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi.

dagmara
kocik

Psycholog, pedagog specjalny, terapeutka. Bajkoterapeutka kliniczna, muzykoterapeutka oraz dramaterapeutka. Korzysta z metod bajkoterapeutycznych na co dzień pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. 

Ewa Jagodzińska - Piekarniak

Dietetyk medyczny, psychodietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku Dietetyka oraz podyplomowych studiów Psychodietetyka oraz Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie. Dietetyk polecany przez Fundację Insulinooporności.

recepcja

ANNA BLACHOWSKA