Terapia Grupowa

Terapia Grupowa

Co to jest Psychoterapia Grupowa?

Psychoterapia grupowa to spotkania w stałej, kameralnej grupie uczestników, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu możliwości, co stanowi początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Jak wygląda terapia grupowa?

Sesje terapeutyczne odbywają się w kameralnych grupach 6 – 8 osobowych i prowadzone są przez jednego terapeutę. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu w stałym, określonym terminie. Każda sesja trwa 90 minut. Podczas terapii grupowej uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi przemyśleniami, problemami, trudnościami, uczuciami. Sesja nie ma swojej sztywnej struktury czy też narzucanej przez terapeutę tematyki. To od uczestników zależy, jakimi treściami i tematami będziemy się zajmować podczas spotkania.

Czy psychoterapia grupowa jest skuteczna?

Wiele badań wskazuje, iż terapia grupowa jest skuteczną formą terapii, która zapewnia wiele istotnych korzyści. Psychoterapia, zarówno indywidualna, jak i grupowa, jest szczególną relacją wsparcia. Podczas psychoterapii grupowej uczestnik ma możliwość przyjrzeć się swojej sytuacji w bezpiecznej przestrzeni i pod opieką terapeuty. Psychoterapia grupowa daje możliwość nie tylko lepszego zobaczenia siebie. To krok dalej, szansa na wnikliwsze przyjrzenie się sobie w relacjach, które dzieją się między uczestnikami terapii. Obecność innych członków grupy daje możliwość spojrzenia na trudności z różnych perspektyw, doświadczenia wsparcia, lepszego zrozumienia siebie oraz zyskania większej świadomości. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, mogą wysłuchać ich historii i przestać odczuwać osamotnienie w swoich problemach. Świadomość, że  nie jest się jedynym na świecie ze swoimi problemami i dolegliwościami działa terapeutycznie i może również wzbudzić chęć pomagania innym.

Kto może korzystać z terapii grupowej?

Terapia grupowa to taka forma terapii, z której mogą korzystać wszyscy, którzy przeżywają trudności związane z relacjami z innymi ludźmi: nie mają przyjaciół, nie są w związku. Mogą także przeżywać trudne dla siebie emocje, z którymi nie potrafią sobie poradzić, takie jak lęk, smutek, złość. Psychoterapia grupowa jest potrzeba zawsze wtedy, gdy czujemy, że nasze życie nie daje nam pełnej satysfakcji.

Dla kogo jest terapia grupowa?

Na terapię grupową zapraszamy każdego, kto:

Jak rozpocząć terapię grupową?

Przyjęcie do grupy zwykle jest poprzedzone indywidualną konsultacją z prowadzącym, gdzie obie strony mają okazję sprawdzić, czy ta forma pracy jest odpowiednia dla uczestnika, a także ustalić zasady obowiązujące w pracy grupowej. Terapeuta omawia wówczas z pacjentem sposób działania terapii, podaje mu również wskazówki jaki sposób zachowania podczas sesji daje najlepsze rezultaty.

 

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer