TERAPIA PAR

Terapia par i małżeństw
Tworzenie bliskiej relacji z drugą osobą jest wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem. Choć nieporozumienia w związkach stanowią nieodłączny element rozwoju i dynamiki relacji dwojga osób, to czasem mogą prowadzić do poważnego kryzysu, niezadowolenia czy rozczarowania. Nierzadko na jakość związku wpływają bieżące kłopoty zawodowe, finansowe czy wychowawcze. Zdarza się też, że trudności wiążą się z emocjonalnym bagażem doświadczeń z przeszłości, wnoszonym do relacji przez każdego z partnerów. Niezależnie od przyczyny kryzysu podczas spotkania z terapeutą para ma możliwość rozmowy na temat swojej sytuacji w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Kiedy skorzystać z terapii par?
Na konsultacje i psychoterapię par i małżeństw zapraszamy:

  • pary, które czują, że nieporozumienia zdarzają się zbyt często
  • pary poszukujące drogi do wyjścia z kryzysu
  • pary przeżywające traumatyczną żałobę
  • pary, które zmagają się z problemem niewierności
  • pary doświadczające trudności w komunikacji (na przykład tzw. „ciche dni”)
  • pary zmagające się z przemocą emocjonalną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną jednego lub obojga partnerów
  • pary, które chciałyby lepiej rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania
  • pary, które chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujący związek
  • pary rozważające, czy nadal być ze sobą
  • zarówno małżeństwa i pary dwupłciowe, jak i pary jednopłciowe

Jak wygląda terapia par?
Na pierwszym spotkaniu psychoterapeuta wysłucha każdego z partnerów, porozmawia z parą o historii związku i obecnej sytuacji, opowie o swoich metodach pracy. Następnie terapeuta pyta, czy partnerzy podejmują decyzję o kontynuowaniu psychoterapii par. Terapeuta ustala z parą główne cele terapii i zaplanuje dalszą pomoc terapeutyczną – w tym liczbę i częstotliwość spotkań.