TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnień
Panuje przekonanie, że uzależnienia są chorobą duszy, ciała i umysłu. Dlatego też terapia uzależnień powinna być holistyczna i wszechstronna. Terapia uzależnień skupia się na wszystkich kluczowych obszarach niezbędnych do poprawy stanu zdrowia pacjenta. Podczas terapii uzależnień pomagamy osobom uzależnionym oraz ich bliskim w wychodzeniu z aktualnych trudności. Podczas terapii uzależnień skupiamy się również na lepszym radzeniu sobie w różnych sytuacjach sprzyjających powrotom do nałogu.

Kto powinien skorzystać z terapii uzależnień?

 • alkohol: osoby, które obawiają się, iż dotyczy ich problem uzależnienia od alkoholu, mają trudność z zachowaniem abstynencji, czują, że picie wymyka im się spod kontroli
 • nikotyna: osoby, które są uzależnione od papierosów i nie mogą samodzielnie rzucić palenia, wielokrotnie powracały do palenia papierosów mimo prób zerwania z nałogiem
 • narkotyki: osoby, które mają problem z zażywaniem narkotyków
 • hazard: osoby, które obserwują u siebie zachowania ryzykowne związane z hazardem, nie kontrolują “grania” oraz wydatków z tym związanych
 • komputer: osoby, które nadmiernie dużo czasu poświęcają na gry komputerowe, internet, portale społecznościowe.
 • seks: osoby, które obawiają się, że ich życie seksualne przybiera niepokojącą formę, która może być związana z uzależnieniem od seksu lub masturbacji
 • zakupy: osoby, które są uzależnione od zakupów, kupują kompulsywnie i nie mają kontroli nad swoim zachowaniem podczas zakupów

Jak wygląda terapia uzależnień?
Podczas pierwszego spotkania z terapeutą uzależnień klient i psycholog poznają się wzajemnie, ustalają plan terapeutyczny, częstotliwość spotkań oraz czas trwania terapii. Terapeuta uzależnień razem z pacjentem badają motywację pacjenta do podjęcia leczenia ustalają warunki niezbędne do podjęcia terapii uzależnień. Terapeuta uzależnień może również skierować pacjenta na dodatkowe badania, zalecić konsultację psychiatryczną lub wskazać placówki leczenia odwykowego jeśli uzna, że istnieje taka konieczność. Terapeuta uzależnień wspólnie z pacjentem ustalają najlepszą formę terapii uzależnień (indywidualna lub grupowa) oraz wspólnie decydują o dalszych metodach wsparcia. Spotkania z terapeutą uzależnień są objęte tajemnicą zawodową i odbywają się w dyskretnej przestrzeni z dbałością o komfort klienta.

Współuzależnienie
W terapii uzależnień oferujemy wsparcie zarówno pacjentowi uzależnionemu jak i jego rodzinie. Współuzależnienie często dotyczy partnerów, dzieci, rodziców osoby uzależnionej, które w związku z chorobą bliskiej im osoby doświadczają cierpienia i trudności. Dzięki terapii indywidualnej, grupowej, DDA lub DDD osoby bliskie są w stanie poradzić sobie z poczuciem bezradności i lęku, jakie wiążą się z uzależnieniem członka rodziny, jak również poznać mechanizmy związane z uzależnieniem.

Kiedy zapisać się na pierwsze spotkanie z terapeutą uzależnień?
Terapia uzależnień proponowana jest zarówno pacjentom jak i ich bliskim osobom. Na konsultację z terapeutą uzależnień mogą zgłosić się:

 • osoby, które mają wątpliwości odnośnie swojego picia alkoholu
 • osoby, które chciałyby zmienić swój styl picia, dowiedzieć się czy ten obecny jest ryzykowny lub szkodliwy
 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych zainteresowane motywowaniem do podjęcia leczenia oraz poradnictwem w sprawie doboru sposobu i formy leczenia
 • osoby uzależnione po ukończonym programie psychoterapii uzależnienia. Wtedy celem terapii jest poprawa jakości życia, praca na zasobach klienta, analiza doświadczeń z dzieciństwa mających wpływ na deficyty w aktualnym życiu.
 • osoby będące w związku z osobą uzależnioną (współuzależnione), którym pomagamy w skupieniu się na sobie i swoich potrzebach, w przygotowaniu się do przeprowadzenia rozmowy z uzależnionym partnerem/partnerką.
 • osoby, które wychowywały się/żyją w rodzinie, gdzie bliska osoba nadużywa alkoholu, innych substancji (DDA)

Jak wygląda pierwsze spotkanie z terapeutą uzależnień?
Przed podjęciem terapii klient zapraszany jest na pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem. Podczas wizyty pacjent przedstawia swoje trudności, wokół których oczekuje terapeutycznego wsparcia. Konsultacja z psychoterapeutą ma charakter wstępnego wywiadu i pozwala określić obszary do pracy terapeutycznej. Jest również dobrą okazją do przedstawienia wstępnego planu pomocy oraz zapoznania klienta z formami pracy psychologicznej.

Spotkania z psychoterapeutą odbywają się w gabinecie terapeutycznym, w bezpiecznej i komfortowej przestrzeni z dbałością o dyskrecję klienta. Wszystkie spotkania objęte są tajemnicą zawodową.