Zajęcia TUS dla dzieci

Wychodząc od znanych słów Konfucjusza:

Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem,

serdecznie zapraszamy Państwa dzieci na Trening Umiejętności Społecznych!

Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych, w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie. Podczas przygotowywania i prowadzenia treningów skupiamy się na poszerzeniu umiejętności dzieci oraz ich myślenia społecznego, korzystając ze standardowych metod, ale przede wszystkim dążymy do tego, aby nasze zajęcia pomagały dzieciom w lepszym poznaniu samych siebie, swoich możliwości, uczuć i potrzeb oraz efektywnym komunikowaniu ich drugiej osobie. Poznanie i wzmocnienie siebie wpływa pozytywnie także na budowane relacje społeczne, a to zaprocentuje w funkcjonowaniu dzieci we wszystkich sferach.

Dlaczego TUS to zajęcia grupowe?

Dzięki temu, że spotykamy się w małych, kilkuosobowych grupach, mamy możliwość uzyskać realne efekty. Poznać daną umiejętność, zrozumieć jej sens i cel możemy zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Jednak żeby ją przećwiczyć, skonfrontować z możliwościami drugiego człowieka w realnej sytuacji społecznej, potrzebujemy do tego grupowości. Mała grupa daje poczucie bezpieczeństwa i zapewnia jakość.

Jakie wymierne korzyści może wynieść dziecko z zajęć TUS?

– lepiej poznaję samego siebie i lepiej radzę sobie ze swoimi emocjami

– uczę się czegoś nowego z zakresu umiejętności społecznych

– osiągam możliwie najwyższy poziom funkcjonowania społecznego z uwzględnieniem moich osobistych możliwości

– modyfikuję swoje zachowania, dopasowując je do norm społecznych

– mam świadomość własnego potencjału i możliwości, buduję poczucie własnej wartości

– mam poczucie satysfakcji z budowania relacji z rówieśnikami

Edycja wakacyjna TUS obejmuje cykl kilkunastu spotkań. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki oraz środy. Każde spotkanie trwa około 90 minut. Przed rozpoczęciem zajęć z TUSU potrzebna jest jedna konsultacja z psychologiem dziecięcym.

Zapraszamy w Roku Szkolnym 2021/2022!

Cena: 800 zł + 140 zł spotkanie z psychologiem (10*80zł =800 zł)

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer