Zespół

Kamila Czajkowska

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia akredytowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1441 umożliwiający samodzielne prowadzenie psychoterapii uzależnień. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym prowadzonego przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Kurs Szkoła Psychoterapii Ośrodka INTRA jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in.  Szpitalu Praskim w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Dziennym w ramach Centrum Odwykowego w Warszawie, Poradni Leczenia Uzależnień w Działdowie. Obecnie pracuje w Szpitalu MSW na Oddziale leczenia Uzależnień w Otwocku. Prowadzi grupę wsparcia w Klubie Abstynenckim jak również udziela wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Poza lecznictwem odwykowym posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Kompetencje w tym obszarze zdobywała współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje jako konsultant Telefonu Zaufania 116 111. Jest również Psychologiem Transportu. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, członkami rodzin osób uzależnionych oraz osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, których niepokoi nadużywanie substancji psychoaktywnych bądź zachowania nałogowe, osób uzależnionych pragnących podjąć terapię na etapie pogłębionym, członków rodzin osób uzależnionych, jak również osób pragnących podjąć psychoterapię w wyniku problemów osobistych bądź pragnących pogłębić samoświadomość i rozwój własny.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie integracyjnym oraz terapią uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Maria Kłym-Guba

Doktor psychologii, Trener Umiejętności Społecznych, promotor zdrowia psychicznego. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczestniczyła w szeregu szkoleń i kursów z tematyki technik pracy terapeutycznej z dziećmi. W swojej pracy praktycznej specjalizuje się w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych oraz w psychoedukacji dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych, w tym również dla osób rozwijających się w spektrum autyzmu. Na swojej drodze zawodowej prowadziła również warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej i dorosłych, w tym dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.

Bycie psychologiem to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz ogromna satysfakcja i duma z osobistych sukcesów podopiecznych.
Klienci cenią przede wszystkim jej empatię, duże ciepło oraz rozumienie emocji. Szczególnie uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na umiejętność przekazywania konkretnej wiedzy w przystępny sposób, dzielenia się swoim doświadczeniem oraz profesjonalną formę prowadzenia spotkania.

Równowagą do pracy z drugim człowiekiem jest jej druga pasja – od kilku lat ćwiczy Pilates i delektuje się samotnością. Uwielbia zapachy i dźwięki lasu, bycie na powietrzu oraz ciszę.

 

Zajmuje się wsparciem psychologicznym dla dzieci w każdym wieku. Wspiera rozwój dzieci zdolnych i z trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi również poradnictwo dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych lub w kryzysie. W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.


Hanna Domaradzka

Psycholog, pedagog, doradca zawodowy. Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością z neuropsychologii klinicznej, oraz studia podyplomowe na kierunkach Doradztwo zawodowe i Przygotowanie Pedagogiczne.

Dodatkowo ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom m.in. kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i Porozumienia Bez Przemocy (NVC), organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń oraz kurs Terapii Behawioralno- Poznawczej w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w państwowych i prywatnych placówkach oświatowych oraz m.in. w Klinice Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON na Oddziale Terapii oraz w Telefonie Zaufania dla Weteranów i ich Rodzin, w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM na Oddziale Neurochirurgii, w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na Oddziale Terapii Uzależnień, w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “POMOST”. 

W Centrum INDYGO zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz poradnictwem i wsparciem psychoedukacyjnym rodziców.  

Paulina Literska

Psycholog, Terapeuta. Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności klinicznej i zdrowia oraz studiów podyplomowych o kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej. Ukończyła również szkolenie z interwencji kryzysowej w Fundacji NAGLE SAMI. Aktualnie w trakcie szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty w podejściu psychodynamicznym w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z osobami o zróżnicowanej diagnozie w miejscach takich jak: Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale dziennym, całodobowym, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Klinice Psychiatrii Sądowej, a także w Areszcie Śledczym na stanowisku Psychologa Penitencjarnego. Swoje kompetencje podnosi poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu. 

Pracuje z osobami zmagającymi się między innymi: z niskim poczuciem własnej wartości, z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju, problemami w relacjach z innymi czy różnego rodzaju kryzysami. Zajmuje się pomocą w powrocie do sprawnego funkcjonowania po przeżyciu trudnych doświadczeń. W procesie terapii pomaga zwiększać samoświadomość oraz lepiej radzić sobie w relacjach z innymi.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoterapię osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym jak również zajmuje się kompleksowym wsparciem psychologicznym i poradnictwem. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. 


Malwina Butkiewicz

Logopeda. Ukończyła Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywa podczas praktyk w przedszkolach, szkole podstawowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 oraz Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Pracuje z dziećmi z dyslaliami, rozszczepem podniebienia, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi dwujęzycznymi oraz z dorosłymi. 

Interesuje się rozwojem dziecka od narodzin w aspekcie logopedycznym, wzięła udział w szkoleniu „Wspieranie rozwoju mowy dziecka od narodzin – profilaktyka zaburzeń oddychania, karmienia i mowy”. Posługuje się w sposób komunikatywny Polskim Językiem Migowym.

W  Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych oraz terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Jacek Wróbel

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w placówkach prywatnych i jednostkach publicznych, m.in w Centrum Medycyny Sportowej, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Federacji Rehabilitacji oraz licznych przedszkolach, szkołach i poradniach. Wykładowca szkoły policealnej dla dorosłych.

Uczestniczył w kursach takich jak: certyfikujący kurs z neurologicznych podstaw Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Zdobył certyfikat kursu “SPORTTAPE Kinesiology Tapingkinesiotaping” oraz  certyfikat kursu
“masaż Shantali”. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na kursach i szkoleniach w zakresie fizjoterapii pediatrycznej.

W Centrum INDYGO zajmuje się terapią i diagnozą Integracji Sensorycznej (SI) oraz prowadzi zajęcia ruchowe łączące w sobie terapię SI oraz fizjoterapię.


Martyna Jarosz

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej- Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie na kierunku Integracji Sensorycznej.

Pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w placówkach prywatnych i publicznych.

Swoje doświadczenie jako terapeuta Integracji Sensorycznej zdobyła w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

Pracowała z dziećmi z różnymi zaburzeniami takimi jak autyzm, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy.

Uczestniczyła w szeregu szkoleń doskonalących w zakresie Terapi SI.

Ukończyła kursy dzięki którym zdobyła uprawnienia do prowadzenia zajęć takich jak:

  • Logorytmika,
  • Terapia Ręki,
  • smyko-multisensoryka

W Centrum INDYGO zajmuje się terapią i diagnozą Integracji Sensorycznej (SI).

Zuzanna Forszpaniak

Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika w Studium Kształcenia Kadr. Ukończyła certyfikujące szkolenie Terapii Integracji Sensorycznej II° w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto ukończyła szkolenie specjalistyczne z Terapii Ręki, trzystopniowy kurs Makaton oraz inne szkolenia poświęcone metodom komunikacji alternatywnej AAC dla dzieci niemówiących i słabomówiących. Stale uczestniczy w różnorodnych kursach doskonalących oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach edukacyjnych oraz fundacjach świadczących pomoc dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Pasjonatka i kreatorka pomocy terapeutycznych, autorka bloga z ciekawostkami i pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i logopedów www.logomiaupedia.pl.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi terapię i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (SI) oraz diagnozę i terapię logopedyczną. Dodatkowo prowadzi szkolenia dla specjalistów, rodziców oraz studentów.


Dagmara Kocik

Psycholog, Pedagog, Terapeuta. Absolwentka trzech kierunków Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zdobyła tytuł magistra Psychologii specjalność Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia, ukończyła również studia pedagogiczne z zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz Terapii Pedagogicznej. Odbyła podyplomowe trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy dr Elżbiety Galińskiej. Dodatkowo szkoliła się z zakresu dramaterapii, muzykoterapii i bajkoterapii klinicznej. Ukończyłam liczne kursy doskonalące m.in. doradztwo zawodowe, terapię ręki, komunikację alternatywną i wspomagającą (ACC).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach, szkołach i ośrodkach terapeutycznych pracując jako psycholog, terapeuta, nauczyciel. Jako wykładowca swoją wiedzą dzieliła się ze studentami Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prowadząc zajęcia fakultatywne. Obecnie pracuje jako psycholog-terapeuta z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej interwizji i superwizji.

W Centrum INDYGO prowadzi szkolenia dla specjalistów i studentów z zakresu Bajkoterapii oraz Technik Projekcyjnych.

 

 

Anna Zuchora

Logopeda, neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie w zakresie logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje poszerzała na wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją dziecięcą. Posiada uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki oraz terapii Metodą Krakowską.

Swoje doświadczenia zdobywała w licznych poradniach, szpitalach, fundacjach zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uszkodzeniami słuchu, afazją dziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną, MPD, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz diagnozą i terapią osób dorosłych po incydentach i chorobach neurologicznych.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z dyslaliami, opóźnionym  rozwojem  mowy, a także organizowaniem kształcenia specjalnego, diagnozą i terapią dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi.

W Centrum  Terapii i Rozwoju INDYGO  prowadzi szkolenia z zakresu terapii logopedycznej dla nauczycieli i logopedów.


Ewa
Jagodzińska-Piekarniak

Dietetyk medyczny, psychodietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Psychodietetyka oraz Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie. Dietetyk polecany przez Fundację Insulinooporności.

Ukończyła szkolenie dla specjalistów School Of Insulinresistance Therapy organizowane przez Fundację Insulinooporności i uzyskała certyfikat „Specjalista przyjazny insulinoopornym”.

Swoje bogate, ponad dziesięcioletnie, doświadczenie w pracy zdobywała m.in. pracując w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym,, będąc wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.  Prowadziła wykłady podczas podczas wielu prestiżowych konferencji, m.in. Congressus Dietetica 2015, Konferencji Naukowej „Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia” i innych. 

Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, jak również autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych. Prowadzi liczne warsztaty dla pedagogów, psychologów z rodziców. 

Cały czas aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

W Centrum INDYGO pracuje z osobami w każdym wieku, zarówno dorosłymi jak i dziećmi, pragnącymi zmienić swój sposób żywienia. Prowadzi również szkolenia dla rodziców i specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu żywienia osób z autyzmem.

Agnieszka Siedler

Doktor psychologii, psycholog dzieci i młodzieży, specjalistka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Absolwentka Psychologii Klinicznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania (ABA) oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.

Swoje doświadczenie zdobywała w wiodących polskich Centrach Diagnozy i Terapii Autyzmu, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz prowadziła szkolenia dla rodziców.

Aktualnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu; oraz konsultacjami dla rodziców. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli i studentów.


Karolina Młynarczuk

Psycholog społeczny z przygotowaniem pedagogicznym, arteterapeuta i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uzyskała tytuł magistra psychologii ze specjalnością „Psychologia kryzysu” (obejmującą Interwencję kryzysową i elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka” (Uniwersytet SWPS) oraz „Arteterapii z elementami terapii pedagogicznej” (Akademia Pedagogiki Specjalnej). Dodatkowo odbyła liczne kursy i szkolenia dotyczące wsparcia terapeutycznego, udzielanego zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym: „Depresja – jak ją poznać i zrozumieć?”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”, „Terapia dziecka z mutyzmem”, „Dam radę! Metoda Kids’ Skills”, „Regulacja emocji u dzieci – metody, techniki, narzędzia”, „Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i terapia”.

Doświadczenie zdobywała m.in. w poradniach, w przedszkolach, w szkole podstawowej oraz na oddziale psychiatrii dziecięcej, wspomagając dzieci, rodziców i nauczycieli. Zajmowała się również wsparciem psychologicznym rodzin adopcyjnych i zastępczych. Współpracowała z Fundacją Rak’n’Roll, Stowarzyszeniem Amazonek, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadząc warsztaty arteterapeutyczne. Podejmowane wyzwania zawodowe pozwoliły jej stać się uczestnikiem wielu unikalnych inicjatyw, dających szerszą perspektywę spojrzenia na otaczający świat. Bardzo dba o zapewnienie komfortu, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa swoim podopiecznym i osobom, z którymi współpracuje. Szczególną uwagę zwraca na autentyczny dialog, indywidualne podejście w terapii i rozwijanie twórczego podejścia do życia.

W Centrum Terapii i Rozwoju Indygo prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, arteterapię – czyli terapię poprzez sztukę, a także trening twórczości. Zajmuje się również wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz interwencjami kryzysowymi.

Grażyna
Niewiadomska

Psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskiem.

Ukończyła kurs „Interwencja kryzysowa w praktyce” na Uniwersytecie Warszawskim, 60 – godzinny trening stacjonarny terapii grupowej dla osób z doświadczeniem przemocy i zaniedbania; w Fundacji Nagle Sami ukończyła kusy: „Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie” oraz „Jak pracować z seniorem w żałobie”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i z osobami dorosłymi w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, tam też wspierała rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, głównie ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym i z zespołem Downa; rozległe  doświadczenie zdobyła w Poradni Agatowa, pracując z rodzicami oczekującymi narodzin dziecka chorego. Zajmuje się wsparcie psychologicznym dla osób w kryzysowych sytuacjach życiowych.  Konsultuje osoby po stratach i od lat prowadzi dla nich grupy wsparcia. Znaczna część jej pracy zawodowej to szkolenia i warsztaty rozwojowe, miedzy innymi z zakresu wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem.

Pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów i uczestniczy w grupach Balinta.


Małgorzata
Domańska

Psycholog, psychodietetyk, terapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, studia podyplomowe Neuropsychologia Kliniczna i Diagnoza Neuropsychologiczna w Ujęciu Praktycznym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Studia
Podyplomowe Psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, liczne szkolenia w zakresie psychoterapii, diagnozy psychologicznej, neuropsychologii, m.in. Kurs Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Zaawansowany, Psychospołeczny Model Leczenia Schizofrenii, szkolenia z zakresu psychoterapii ericsonowskosystemowej; obecnie w trakcie Szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii, diagnostyki psychologicznej zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, na oddziałach psychiatrycznych całodobowych, Oddziale Neurologicznym oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi. Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych w aktualnych sytuacjach kryzysowych – sytuacje straty, diagnoza choroby somatycznej, sytuacje trudne emocjonalnie w relacjach oraz innych kontekstach życiowych, terapią osób z zaburzeniami depresyjnymi, depresyjno-lękowymi, fobią
społeczną, zaburzeniami psychosomatycznymi, związanymi z przewlekłym stresem, osobom z obniżoną samooceną, samoakceptacją, doświadczających poczucia samotności, zmagających się z
nadmierną masą ciała, mających trudności w zakresie kontroli i wyrażania emocji. Interesuje ją ponadto neuropsychologia, neurobiologiczne mechanizmy powstawania emocji i motywacji oraz odkrywanie potencjału własnego umysłu w celu realizowania pozytywnej zmiany i celów życiowych. W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, psychoterapię osób dorosłych w podejściu poznawczo-behawioralnym, poradnictwo, wsparcie psychologiczne. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Anna Wojewoda

Logopeda, neurologopeda. Ukończyła magisterskie studia logopedyczne i podyplomowe studia z neurologopedii oraz liczne kursy i szkolenia doskonalące warsztat pracy.

Doświadczenie zawodowe  zdobywała pracując jako logopeda w placówkach medycznych dla dzieci i dorosłych m.in. w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Klinice Rehabilitacyjnej na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jak również w placówkach oświatowych – przedszkolach i szkołach.

Zajmowała się pracą logopedyczną z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy,  zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym, z zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, afazją, z zaburzeniami żucia i połykania oraz z dorosłymi po udarach mózgu i urazach czaszkowo-mózgowych, z chorobami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi  – z afazją, dyzartrią, dysfagią i porażeniem nerwu twarzowego.

W terapii logopedycznej wykorzystuje różnorodne metody pracy. W zależności od potrzeb pacjenta wykorzystuje także wybrane metody i techniki rehabilitacji stosowane w fizjoterapii i w terapii logopedycznej, w tym metodę PNF, kinesiotaping, elementy terapii manualnej.

Jej pracę terapeutyczną cechuje indywidualne podejście, dobry kontakt, komunikatywność i otwartość na pacjentów.

W Centrum Indygo zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych oraz terapią logopedyczną.


Anna Bieniak

Logopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, protetyk słuchu.

Absolwentka Akademii Padagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością Surdopedagogika. Jestem także dyplomowanym logopedą oraz Protetykiem Słuchu. Przez długi czas zajmowała się pacjentami z wadą słuchu, działając kompleksowo, począwszy od wykonania badań słuchu, postawienia diagnozy logopedycznej, poprzez terapię, a czasami służąc zwyczajnie wsparciem, poradą logopedyczną, pedagogiczną czy protetyczną.

Przez prawie dwa lata pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, jako technik audiologii, wykonując badania słuchu u niemowlaków, aż po dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Kolejne, niespełna 10 lat spędziła w Instytucje Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, pracując jako protetyk słuchu, logopeda i surdopedagog, mając styczność z niemowlakami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzi terapię pacjentów zaaparatowanych i zaimplantowanych, dzieci i dorosłych.

Pracuje również z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z zespołem Downa i ze spektrum autyzmu.

Ukończyła kurs logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, oraz warsztaty Język Serca w pracy z dziećmi i z młodzieżą (porozumienie bez przemocy).

Praca logopedyczna i pedagogiczna z pacjentem, to dla niej przede wszystkim pasja. Stara się wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte przez lata w jednostkach medycznych, ale także w edukacyjnych, gdzie miała okazję pracować z dziećmi żłobkowymi i przedszkolnymi, patrząc na tych młodych ludzi z trochę innej perspektywy, jako nauczyciel, wychowawca.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych oraz terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer