Pedagog

Terapia i diagnoza pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest formą wsparcia rozwoju szczególnie ważną na początku kariery szkolnej dziecka. Terapia pedagogiczna jest zalecana, gdy pojawiają się różnego rodzaju nieprawidłowości lub trudności w nauce. Te indywidualne zajęcia były zwane dawniej reedukacją. Dzisiaj, poprzez specjalistyczne działania, wykwalifikowany pedagog ma na celu poprawić funkcjonowanie rozwoju dziecka. We współpracy z rodzicami pedagog ustala metody dydaktyczne i wsparcie w zakresie wyrównania deficytów edukacyjnych. 

Kiedy warto skorzystać z terapii pedagogicznej?

Jak wygląda terapia pedagogiczna?

Pierwsze spotkanie z pedagogiem to okazja dla rodzica do rozmowy na temat niepokojących nieprawidłowości w nauce lub rozwoju dziecka. Podczas obserwacji i oceny umiejętności dziecka pedagog jest w stanie zaproponować dalszy kierunek pracy oraz ustalić z rodzicem metody wsparcia rozwoju. Na prośbę rodzica pedagog może również dokonać diagnozy w kierunku zaburzeń typu: dysleksja, dysortografia, dysgrafia lub dyskalkulia. Wykonujemy również diagnozę gotowości szkolnej. 

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer