Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to kompleksowe działania mające na celu wsparcie prawidłowego rozwoju dziecka. Obejmują dzieci do 6 r.ż. , które otrzymają opinię o potrzebie WWR w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Najczęstsze trudności, które są wskazaniem do wystawienia opinii o WWR:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • dysfunkcje mowy, wzroku, słuchu
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • opóźnienie rozwoju ruchowego
 • niepełnosprawność intelektualna
 • niepełnosprawność ruchowa

W niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Indygo w ramach WWRD można skorzystać z następujących zajęć:

 • logopedia
 • terapia SI
 • zajęcia z psychologiem
 • terapia ręki
 • terapia pedagogiczna
 • AAC
 • fizjoterapia
 • dogoterapia i inne

 

Dokumenty do zapoznania się:

POBIERZ WNIOSEK

STATUT

REGULAMIN WWRD 

RODO