TERAPIA RĘKI

Co to jest Terapia Ręki?
Trudności z małą motoryką powiązane są z ogólnym rozwojem psychoruchowym dziecka. Usprawniając małą motorykę wpływamy na funkcjonowanie całego ciała i odwrotnie. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i artykulacji, a także szeroko pojętej komunikacji.

Na czym polega Terapia Ręki?
Celem terapii ręki jest usprawnienie tzw. motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki skupia się również na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Podczas zajęć terapii ręki wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.

Dla kogo jest Terapia Ręki?
Terapia ręki to zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które:

  • nie lubią rysować, malować, lepić
  • nie lubią układać puzzli, układanek
  • nieprawidłowo trzymają ołówek
  • mają problem z nauką pisania i rysowania
  • mają trudności z czynnościami samoobsługowymi takimi jak zapinanie guzików, wiązanie butów
  • czynności manualne wykonują szybko i niedbale lub zbyt wolno
  • mają obniżone napięcie mięśniowe
  • mają zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową
  • są nadwrażliwe na dotyk (nie lubią dotykać faktur, przedmiotów)

Jak wygląda Terapia Ręki?
Podczas zajęć z terapii ręki terapeuta wraz z dzieckiem pracuje nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej. Terapia ręki polega również na przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów. Ćwiczenia terapii ręki zawsze dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Zajęcia z terapii ręki to również atrakcyjna forma zabawy, w którą chętnie angażują się dzieci w każdym wieku.