Warsztaty dla rodziców rozwodzących się/rozstających się

W skład warsztatów wchodzą webinary i konsultacje (Łącznie webinary + konsultacje = 21,5h)

Tematyka webinarów:

 1. Chcesz mieć rację czy relację? Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka
 2. Skuteczna komunikacja, czyli jak rozmawiać z dziećmi, aby uzyskać porozumienie
 3. Jak wychować dziecko, aby miało poczucie własnej wartości
 4. Jak rozmawiać z dzieckiem o jego problemach
 5. Kara vs konsekwencja – co pomaga w wychowaniu dzieci, a co utrudnia

Każdy webinar trwa 1,5h (razem 7,5h)
Cena: 59 zł – webinar
236 zł – pakiet 5 webinarów (1 gratis)

Konsultacje psychologiczne:

7 konsultacji 2h, podczas których omówione zostaną następujące tematy:

 1. Zrozumieć kryzys rozstania
 2. Zachowanie jako czubek góry lodowej – potrzeby dziecka w zmienionej rzeczywistości
 3. Postawy rodzicielskie
 4. Dorastanie to wyzwanie – specyfika rozwoju w okresie adolescencji
 5. Jak rozmawiać o rozwodzie/rozstaniu z nastolatkiem
 6. Rodzicu, zadbaj o siebie – emocje przeżywane przez rodziców
 7. Jesteśmy osobno, działamy razem

Razem: 14h warsztatów
Cena: 2240 zł (14h x 160 zł)
Łącznie webinary + konsultacje= 21,5h

Webinary dostępne na stronie https://www.centrumindygo.pl/sklep/index.php

Konsultacje odbywają się w Warszawie ul. Mikołajczyka 1 lok. 12
Zaświadczenie do Sądu- są wydawane bezpłatnie