Alicja Grudowska

Alicja Grudowska psycholog

Psycholog, trenerka TUS. Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i rodziny.

Doświadczenie zdobywała odbywając staż w ośrodku terapeutycznym dla dzieci przy pracowni psychologii klinicznej dziecka wydziału psychologii UW oraz pracując w przedszkolu i prowadząc zajęcia TUS.

Obecnie pracuje w Zespole Żłobków m. st. Warszawy oraz Przedszkolu, gdzie prowadzi obserwacje grupowe jak i indywidualne, przeprowadza zajęcia rozwojowe, społeczno-emocjonalne, dostosowane do potrzeb dzieci oraz współpracuje z rodzicami, opiekunami i nauczycielami.

W swojej pracy narzędzia dostosowuje indywidualnie do pacjenta. Integruje podejście niedyrektywne opierające się na podążaniu bez oceniania i wartościowania, które pozwala na budowanie relacji pełnej szacunku, uważności i ciekawości, wraz z technikami z podejścia poznawczo-behawioralnego, aby zapewniać strukturę, stałość i monitorować cele terapeutyczne. Kluczowym jest również włączanie do procesu rodziców czy opiekunów, aby osiągnąć założony cel.

Najważniejsze w pracy jest dla niej budowanie relacji opartej na zaufaniu i akceptacji.

Swoje umiejętności stale rozwija, ma za sobą liczne szkolenia z tematu neuroatypowości oraz pracy z dziećmi z różnymi potrzebami rozwojowymi jak i ich rodzinami. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania uprawnień pedagogicznych oraz szkolenia z Porozumienia bez Przemocy. W czasie wolnym trenuje taniec towarzyski oraz piecze.

W Centrum Terapii Indygo zajmuje się udzielaniem konsultacji psychologicznych jak i terapii psychologicznych dzieciom w wieku przedszkolnym jak i szkolnym oraz diagnozuje używając m.in. narzędzi ADOS-2 oraz SB-5.