Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych to trening grupowy, podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Uczą się m.in.: rozróżniania emocji, zawierania znajomości, uważnego słuchania, zadawania pytań itp. Dzięki grupowemu charakterowi uczestnicy mają okazję ćwiczyć nowe umiejętności a także rozwijać swoją zdolność do współpracy i funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia TUS w dużej mierze skupiają się też na rozwijaniu kompetencji emocjonalnych.

Dla kogo zajęcia TUS?

Zajęcia TUS skierowane są do każdego, kto przejawia trudności w funkcjonowaniu społecznym. Zapraszamy osoby, które:

 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu znajomości,
 • są nadpobudliwe psychoruchowo
 • mają kłopoty z koncentracją
 • nie umieją poradzić sobie z porażką, krytyką
 • mają trudności z asertywnością
 • przejawiają trudności z regulacją emocji np. złości czy smutku
 • z dużą trudnością przychodzi im dostosowanie się do zasad, np. w szkole
 • mają obniżone poczucie własnej wartości
 • przejawiają lęki w funkcjonowaniu społecznym
 • otrzymały diagnozę autyzmu, ADHD, NI w stopniu lekkim itd.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia TUS to zamknięte zajęcia grupowe. Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu, trwają 1,5godziny i prowadzone są przez certyfikowanego trenera oraz osobę wspierającą. Pracujemy w niewielkich grupach 5-8 osobowych.

Podczas zajęć dzieci nabywają nowe umiejętności poprzez zabawę – odgrywanie scenek, gry planszowe i ruchowe, karty pracy czy historyjki. W zależności od potrzeb możliwe są również wyjścia poza salę, np. do sklepu czy na lody, by w naturalnych warunkach i pod okiem opiekunów ćwiczyć nabyte umiejętności społeczne.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?


 • WARSZAWA GOCŁAW – w naszej nowej siedzibie przy ul. Ostrobramskiej 95

Poznaj nasz zespół: Nasz zespół

Zobacz rownież: 

Psycholog dziecięcy

Oferta dla dzieci