Logopeda

Logopeda dla dorosłych

Mowa jest niezbędnym elementem naszego życia. Kompetencje związane z mową zdobywamy i poszerzamy również w życiu dorosłym. Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, wpływać na jakość interakcji społecznych oraz poziom naszej samooceny. 

Osoby dorosłe coraz częściej korzystają z pomocy logopedy. Logopeda dla dorosłych pomaga poprawić zdolności artykulacyjne i emisyjne osób pracujących głosem (spikerzy, trenerzy, nauczyciele, śpiewacy). Logopeda dla dorosłych wspiera osoby, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku, guza mózgu lub udaru straciły nabyte wcześniej umiejętności mowy. Logopeda dla dorosłych pomaga pacjentom, którzy w wyniku chorób (np. stwardnienia rozsianego lub choroby Parkinsona) przestają mówić wyraźnie i miewają problemy artykulacyjne. Logopeda dla dorosłych pomaga również wyeliminować jąkanie lub poprawić dykcję i tempo wypowiedzi. 

Czy dorośli mogą chodzić do logopedy?

Prowadzimy terapię logopedyczną osób, które chcą:

Jak wygląda terapia logopedyczna dorosłych?

W ramach terapii logopedycznej logopeda dla dorosłych zajmuje się osobami doświadczającymi trudności z artykułowaniem, konstruowaniem zdań oraz rozumieniem mowy, pacjentami z afazją, dyspraksją, dysfonią oraz dyzartrią. Dzięki zespołowi specjalistów, dla których praca jest pasją, szybko i skutecznie radzimy sobie z problemami naszych pacjentów. Do każdego podchodzimy indywidualnie, dostosowując formę zajęć do potrzeb i możliwości pacjenta. 

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer