Logopeda

Logopeda. Terapia logopedyczna dla dzieci.

Mowa jest niezbędnym elementem naszego życia. Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, które mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych oraz budowania pozytywnej samooceny.

Terapia logopedyczna zalecana jest dzieciom, które mają trudności w prawidłowym posługiwaniu się mową. Logopeda pomaga wykryć przyczynę wady wymowy i wprowadza ćwiczenia dostosowane do stopnia i rodzaju problemu. Podczas terapii logopedycznej logopeda niweluje zaburzenia mowy, stymuluje rozwój mowy oraz podnosi sprawność językową.

Kiedy zapisać dziecko do logopedy?

Z terapii logopedycznej dla dzieci warto skorzystać, gdy:

Jak wygląda terapia logopedyczna dla dzieci?

Terapia logopedyczna ma formę atrakcyjnej dla dziecka zabawy. Logopeda wprowadzając życzliwą i bezpieczną atmosferę, skłania dziecko do realizacji zaplanowanych działań terapeutycznych. W razie potrzeby rodzic uczestniczy w zajęciach logopedycznych obserwując działania logopedy. Nabywa on tym samym umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem. Każde spotkanie z logopedą kończy się przekazaniem rodzicowi wskazówek i zaleceń do dalszej pracy w domu.

Czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo? 

Dziękujemy, wkrótce postaramy się zadzwonić.

Zostaw numer