Karolina Młynek

Karolina Młynek logopeda

Logopedka. Ukończyła Logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika również na UWr.  Absolewentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Kształcenie muzyczno-ruchowe. Doświadczenie logopedyczne zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz w przedszkolach, prowadząc zajęcia grupowe, jak i indywidualne z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy czy afazją.

Ukończyła liczne kursy logopedyczne wspomagające wczesny rozwój dziecka : m.in. szkolenie  „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” czy „Logorytmika- metoda wspomagająca rozwój motoryki, słuchu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem konsultacji i diagnoz logopedycznych, terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz prowadzeniem terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

.

Wróć do zespołu: Nasz zespół

Zobacz również

Logopeda

Oferta dla dzieci