Emilia Kowalczyk - Rumak

Specjalista w obszarze socjologii, terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest pasjonatką wspierania rozwoju potencjału młodych ludzi, kierując się przede wszystkim ich mocnymi stronami.


Zdobyła solidne wykształcenie w dziedzinie socjologii, terapii integracji sensorycznej, oraz pedagogiki specjalnej. Jej bogate doświadczenie obejmuje zarówno praktykę terapeutyczną, jak i edukacyjną. Przez ponad dwadzieścia lat pełniła funkcję nauczyciela, dyrektora szkoły, wizytatora, a także specjalisty w Ośrodku Rozwoju Edukacji. To różnorodne doświadczenie sprawia, że doskonale rozumie wyzwania stawiane przed edukacją i potrzeby dzieci z różnymi profilami.

Wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem w pracę z osobami w spektrum autyzmu. Jej empatyczne podejście i zdolność do zauważania unikalnych potrzeb każdego dziecka sprawiają, że jest wspierającym terapeutą. Pracuje również jako terapeuta integracji sensorycznej, łącząc wiedzę z zakresu socjologii i pedagogiki z umiejętnościami terapeutycznymi.

Jest również uznanym szkoleniowcem, współpracującym z WCiES przez ponad 12 lat. Jej szkolenia, skierowane głównie do dyrektorów szkół i liderów edukacyjnych, przyczyniają się do profesjonalnego rozwoju kadry kierowniczej w placówkach oświatowych. Jej działania dotyczące budowy szkół przyjaznych uczniom oraz kierowania placówkami edukacyjnymi przekładają się na realne usprawnienia w środowisku edukacyjnym.

Nieustannie dąży do doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy. Jej zaangażowanie w poprawę jakości nauczania i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sprawia, że jest partnerem dla placówek oświatowych, wspierając ich rozwój i adaptację do zmieniających się potrzeb edukacyjnych.


W Jej świecie dzieci i młodzież znajdują nie tylko specjalistyczną pomoc, ale także otoczenie pełne zrozumienia i wsparcia. Jej praca przyczynia się do kreowania pozytywnych i przyjaznych przestrzeni edukacyjnych, w których każde dziecko może rozwijać swoje talenty i zdolności.

Wróć do zespołu: Nasz zespół

Zobacz również

Integracja Sensoryczna (SI)

Oferta dla dzieci

Cennik