Karolina Kamińska

Karolina Kowalska psycholog
Psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie 4-letniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT EDU (akredytowanej przez PTTPB). Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w licznych placówkach wsparcia dziennego, fundacjach, wyjazdach terapeutycznych oraz jako psycholog szkolny.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Przeszła również terapię własną.

Centralnym elementem jej podejścia jest relacja terapeutyczna.
Jej celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której zarówno dzieci jak i młodzież mogą swobodnie wyrażać siebie i znajdować narzędzia do pokonywania swoich trudności. Autentyczność, empatia i wzajemne zrozumienie to fundamenty, na których pracuje.
Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego pacjenta, dopasowanie metod pracy do jego aktualnych potrzeb i możliwości. Terapia nie polega tylko na leczeniu objawów; chodzi o odkrycie podstawowych wzorców i stworzenie trwałych zmian.
Pracuje z dziećmi oraz młodzieżą min. w obszarze zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, fobii społecznej czy niskiej samooceny. W pracy terapeutycznej skupia się na teraźniejszych przeżyciach, unikatowym sposobie pojmowania świata i pracy na zasobach.

Trudności, z którymi pracuje:
lęk
depresja
niska samoocena
nerwica
fobia społeczna
zaburzenia adaptacyjne
zaburzenia nastroju
autyzm u dzieci
zespół Aspergera
trudności w relacjach z innymi
trudności szkolne
ataki paniki
trudności z wyrażaniem uczuć
DDD
zaburzenia zachowania
OCD (nerwica natręctw)
okres dojrzewania u nastolatków
stres
samotność
autoagresja