Katarzyna Kornaś

Katarzyna Kornaś logopeda neurologopeda

Neurologopeda, logopeda, pedagog.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku logopedia oraz Uczelni Łazarskiego na kierunku neurologopedia.

Ukończyła staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym Fundacji Synapsis, gdzie uczestniczyła w diagnozie oraz terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz praktykę logopedyczną w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo, gdzie prowadziła terapię logopedyczną dzieci z niedosłuchem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach edukacyjnych prowadząc indywidualną terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy, profilaktykę logopedyczną oraz grupowe zajęcia stymulujące rozwój mowy dzieci.

Tworzy autorskie pomoce logopedyczne. Współautorka komiksów logopedycznych oraz czasopisma logopedycznego, autorka artykułów logopedycznych.

Ukończyła kursy: Diagnoza i terapia miofunkcjonalna oraz Audiologia w Logopedii, szkolenie ze stymulacji traktu ustno – twarzowego, liczne szkolenia dot. diagnozy oraz terapii zaburzeń artykulacyjnych, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń komunikacji językowej.

W Centrum Terapii i Rozwoju Indygo prowadzi diagnozę oraz terapię neurologopedyczną dzieci i młodzieży od 2r.ż.

 

Wróć do zespołu: Nasz zespół

Zobacz również: 

Logopeda

Neurologopeda

Oferta dla dzieci