LOGOPEDA

Logopeda dla dorosłych
Mowa jest niezbędnym elementem naszego życia. Kompetencje związane z mową zdobywamy i poszerzamy również w życiu dorosłym. Problemy z mową mogą powodować szereg trudności komunikacyjnych, wpływać na jakość interakcji społecznych oraz poziom naszej samooceny.

Osoby dorosłe coraz częściej korzystają z pomocy logopedy. Logopeda dla dorosłych pomaga poprawić zdolności artykulacyjne i emisyjne osób pracujących głosem (spikerzy, trenerzy, nauczyciele, śpiewacy). Logopeda dla dorosłych wspiera osoby, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku, guza mózgu lub udaru straciły nabyte wcześniej umiejętności mowy. Logopeda dla dorosłych pomaga pacjentom, którzy w wyniku chorób (np. stwardnienia rozsianego lub choroby Parkinsona) przestają mówić wyraźnie i miewają problemy artykulacyjne. Logopeda dla dorosłych pomaga również wyeliminować jąkanie lub poprawić dykcję i tempo wypowiedzi.

Czy dorośli mogą chodzić do logopedy?
Prowadzimy terapię logopedyczną osób, które chcą:

  • skorygować nieprawidłową wymowę i mówić wyraźniej
  • wyeliminować seplenienie międzyzębowe
  • wyeliminować trudność w prawidłowym wymawianiu głoski “R” (tzn. “francuskie r”)
  • skorygować zbyt szybkie tempo mówienia
  • wyeliminować jąkanie
  • przywrócić zdolności komunikacyjne po urazach czaszkowo-mózgowych
  • usprawnić zdolności komunikacyjne osłabione chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi

Jak wygląda terapia logopedyczna dorosłych?
W ramach terapii logopedycznej logopeda dla dorosłych zajmuje się osobami doświadczającymi trudności z artykułowaniem, konstruowaniem zdań oraz rozumieniem mowy, pacjentami z afazją, dyspraksją, dysfonią oraz dyzartrią. Dzięki zespołowi specjalistów, dla których praca jest pasją, szybko i skutecznie radzimy sobie z problemami naszych pacjentów. Do każdego podchodzimy indywidualnie, dostosowując formę zajęć do potrzeb i możliwości pacjenta.