Natalyia Basko

Natalyia Basko psycholog

Psycholog międzykulturowy, psychotraumatolog, trener.

W 2009 r. ukończyła studia magisterskie z psychologii rozwojowej i wychowawczej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2011 r. otrzymała Certyfikat Psychotraumatologa w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

W 2012r. ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz szkolenie „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD)” w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z „Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego w Instytucie Nauk Społecznych w Warszawie. 

Jako psycholog praktyk prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi dla różnych grup zawodowych na temat: „Komunikacji w zespole”, „Integracji”, „Radzenia sobie ze stresem”, „Stawiania granic i budowania współpracy w zespole”, „Podstaw interwencji kryzysowej”, „Utraty i Żałoby u dzieci i dorosłych”, „Wypalenia zawodowego”, „Interwizji koleżeńskiej”, „Profilaktyki zapobiegania samobójstwom”, „Pracy z dziećmi z doświadczeniem konfliktu wojennego”, „Pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym”

Pracuje z:

 • Dorosłymi i dziećmi dotkniętymi działaniami wojennymi w Ukrainie;
 • Ofiarami przemocy i tortur;
 • Uchodźcami w Polsce;
 • Osobami zagrożonymi samobójstwem;
 • Dziećmi i młodzieżą w kryzysie z objawami lękowymi; 
 • Dziećmi i młodzieżą dotkniętymi depresją, konfliktem rozwodowym rodziców, zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami autodystrukcyjnymi (myśli lub próby samobójcze);
 • Osobami w żałobie po utracie bliskich;
 • Rodzicami, wspierając w procesie wychowawczym i psychoedukacji;

Udziela wsparcia również osobom doświadczającym zaburzeń adaptacyjnych, pojawiających się wskutek znaczących zmian życiowych lub z powodu stresujących wydarzeń, które utrudniają efektywne funkcjonowanie (osierocenie, żałoba, rozwód, konieczność migracji, zmiana pracy, szkoły (w przypadku dzieci), wypadki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach w Warszawie od 2009 roku do chwili obecnej pracując i współpracując z różnymi organizacjami, takimi jak:

 • ABC Terapii Dziecka – stanowisko psycholog, Warszawa;
 • Fundacja „Kalejdoskop Kultur”- trener asystentów międzykulturowych, prowadzenie szkoleń z interwizji dla psychologów, lekarzy, konsultantów.  Wrocław;
 • Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” – szkolenie dla wolontariuszy liderów z Ukrainy na temat wypalenia i zasobach zapobiegających wypaleniu w pomaganiu osobom doświadczającym wojny w Ukrainie. Warszawa;
 • Fundacja „Vilnyj Vybir” – trener, prowadzenie szkoleń dla psychologów, psychiatrów w Ukrainie na temat pracy z traumą, interwizji, pracy z żałobą. Kijów, Ukraina;
 • Szkoła Asystentów Międzykulturowych w Bielsku Białej – trener, prowadzenie  szkolenia dla asystentów międzykulturowych na temat adaptacji, różnic kulturowych oraz pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole ;
 • Gimnazjum Społeczne Nr 20 w Warszawie – psycholog wielokulturowy, praca z dziećmi uchodźców i migrantów z 17 krajów świata ;
 • Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców „STO POCIECH” w Warszawie – psycholog wolontariusz, praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami;
 • Szkoła Podstawowa w Warszawie – praca na stanowisku psycholog szkolny;
 • Polskie Centrum Rehabilitacji Ofiar Tortur w Warszawie – psycholog, terapeuta, praca z uchodźcami, ofiarami tortur;
 • Rodzinna Poradnia Psychologiczna pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie – psycholog, wolontariusz, praca z osobami w kryzysie z parafii Św. Stanisława Kostki;
 • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi – stanowisko psycholog, terapeuta, praca z osobami chorymi psychicznie po wypisie ze szpitala/rehabilitacja psychiatryczna, pomóc w adaptacji i radzeniu sobie z codziennymi czynnościami życia codziennego. Warszawa;
 • Fundacja „Ocalenie” – stanowisko mediator kulturowy, praca z uchodźcami w Warszawie;
 • Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” – stanowisko terapeuta zajęciowy, praca z osobami chorymi psychicznie w warsztacie terapii zajęciowej w Warszawie.

W swojej pracy wykorzystuje metody terapii poznawczo-behawioralnej.

Pracuje w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim.