Paweł Przybysz

Paweł Przybysz terapeuta uzależnień

Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. W 2007 roku ukończył terapię własną oraz  Program Rozwoju Osobistego przy ETOH w Warszawie, następnie Studium Pomocy Psychologicznej przy IPZ w Warszawie (2008), Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy IPZ w Warszawie (2009), Studium  Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej w Warszawie – kierunek terapeuta zajęciowy. Półtoraroczny staż odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Posiada  blisko 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy, DDA/DDD. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnych i publicznych poradniach i ośrodkach terapii uzależnień i współuzależnienia, ośrodku dla osób bezdomnych, zakładach karnych, klubach abstynenta. Jest założycielem i przewodniczącym Zarządu  Fundacji Step by STEP. Współpracował m.in.  z PIK Wilanów, DKRPA  dz. Ochota, ZId/sPP dz. Ochota, DKDS dz. Ochota w Warszawie. 

Od początku stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach dot. kwestii uzależnień, współuzależnienia i przemocy. Posiada wiedzę nt. procedur Niebieskiej Karty oraz procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, występował jako ekspert w Programie TV “Ocaleni”, publikował w miesięczniku Sens i Zwierciadło, uczestniczył w audycjach tematycznych w różnych stacjach radiowych. 

Pracę terapeutyczną w gabinecie prowadzi pod opieką certyfikowanego superwizora KCPU d. PARPA.