Zuzanna Błażewicz

Zuzanna Błażewicz logopeda

Logopeda i filolog. Biegle posługuje się polszczyzną w mowie i piśmie. Oba kierunki ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, z tytułem magistra. 

Posiada również wykształcenie muzyczne, co przekłada się na jej pracę i czas wolny (należy do chóru).

Pracowała z pacjentami z dyslalią, ze spektrum autyzmu, niedosłuchem, afazją, niepłynnością mowy czy mutyzmem.

Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. 

W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO zajmuje się prowadzeniem zajęć WWR, konsultacji i diagnoz logopedycznych, terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym oraz dorosłych.