Anna Blachowska

Anna Blachowska psycholog

Psycholog, coach w podejściu wielopoziomowym.

Pani Ania pracuje w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, kładącym szczególny nacisk na autonomię i zasoby osoby. Podejście to towarzyszy Pani Ani również w trakcie praktyki coachingowej skupionej na wielopoziomowym wspieraniu w rozwoju osobistym.

W Centrum Terapii i Rozwoju Indygo Pani Ania pracować będzie z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą.