Martyna Tarapata

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju oraz  terapeuta behawioralny. 
Ukończyła studia pierwszego stopnia z pedagogiki specjalnej ze specjalnością wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wychowania przedszkolnego oraz studia drugiego stopnia ze specjalnością edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
Ponadto jest certyfikowanym terapeutą behawioralnym. Licencję zdobyła poprzez kilkuletnią pracę w placówce behawioralnej z dziećmi ze spektrum autyzmu monitorowaną przez licencjonowanego superwizora. Dodatkowo brała udział w szkoleniach specjalnościowym oraz stażach. Proces ukończyła pozytywnym wynikiem podczas ewaluacji. 
Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju, m.in. szkolenia z problemowych zachowań, treningu funkcjonalnej komunikacji, oceny umiejętności i planowania terapii na podstawie kwestionariusza  VB-mapp, programowania procesu terapii oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Dodatkowo odbyła szkolenia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, m.in. PECS. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała na rocznym stażu w poradni z dziećmi z trudnościami w rozwoju, prowadząc terapię pod okiem superwizora oraz podczas kilkuletniej pracy w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji SCOLAR, gdzie prowadziła terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz współpracowała z rodziną dzieci. Tam również poddawała się stałej superwizji. W dalszym ciągu prowadzi indywidualną terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Medycznym  Fundacji SCOLAR w Warszawie. 
 
W Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO oferuje wczesną intensywną interwencję behawioralną w wieku od około 1,5 lat do około 8 dla dzieci z trudnościami rozwojowymi z zakresu komunikacji (również wspomagających i alternatywnych),  zabawy, umiejętności społecznych, czynności motorycznych, reagowania na polecenia oraz innych zachowań. Ponadto poprowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oferuje również wprowadzenie rodziny dziecka  w proces terapeutyczny poprzez konsultacje, zalecenia oraz możliwość czynnego udziału w sesji terapeutycznej.